Na hlavný obsah

NBS odporúča postaviť zákon o dôchodkoch na dvanástich princípoch

Dôchodkový systém by mal podľa NBS reagovať na demografický vývoj.

NBS odporúča postaviť zákon o dôchodkoch na dvanástich princípoch
Foto: TASR

Národná banka Slovenska (NBS) víta zámer ukotviť základné princípy dôchodkového systému do ústavného zákona. Podľa centrálnej banky by ústavný zákon o dôchodkovom systéme mal obsahovať dvanásť princípov:

 1. právna úprava by mala vytvoriť pevné miesto pre druhý dôchodkový pilier,
 2. má chrániť súkromný majetok,
 3. mal by sa klásť dôraz na doživotné dôchodkové zabezpečenie,
 4. každý sporiteľ by mal mať nárok na cenovo dostupnú, tzv. pasívnu investičnú stratégiu,
 5. aby bol druhý pilier založený na princípe dlhodobého a dobre diverzifikovaného investovania,
 6. zohľadnenie životného cyklu sporiteľa,
 7. ústavný zákon by mal pre druhý pilier stanovovať základné nastavenia v prospech sporiteľov, ako automatický vstup do druhého piliera pre mladých ľudí, či predvolenú investičnú stratégiu do pasívne spravovaných fondov,
 8. dôchodkový systém by mal reagovať na demografický vývoj a vek odchodu do dôchodku preto banka odporúča naviazať na očakávanú dĺžku života v starobe,
 9. ak legislatívne úpravy v dôchodkoch posunú udržateľnosť systému do vysokého rizika, mali by sa automaticky aktivovať korekčné mechanizmy, ktoré by postupne posúvali systém naspäť smerom k finančnej rovnováhe,
 10. dôchodky vyplácané Sociálnou poisťovňou by sa mali valorizovať aspoň o rast životných nákladov tak, aby sa udržala kúpna sila penzistov,
 11. dôchodcovia by mali byť pravidelne informovaní o získaných nárokoch zo všetkých troch dôchodkových pilierov,
 12. NBS tiež odporúča obmedziť počet špeciálnych dôchodkových systémov, ktoré už v súčasnosti majú silové zložky štátu.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Ekonomika