Na hlavný obsah

Postavenie Úradu verejného zdravotníctva sa vyjasní, parlament prijal novelu

Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Postavenie Úradu verejného zdravotníctva sa vyjasní, parlament prijal novelu
Testovanie osôb na koronavírus. Foto: TASR

Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou koronavírusu sa odstránia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu (14. 10.) schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Právna úprava hovorí, že ak je opatrenia potrebné nariadiť na celom území SR, jeho určitej časti alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva, ÚVZ alebo RÚVZ všeobecne záväzným právnym predpisom. Ten sa bude označovať ako vyhláška a nadobudne platnosť vyhlásením v plnom znení vo Vestníku vlády SR. Úrady budú musieť zabezpečiť zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí na dotknutom území, čo neovplyvní jej platnosť a účinnosť.

Doteraz vydané opatrenia úradov verejného zdravotníctva ostanú v platnosti a účinnosti ešte 15 dní po dni vyhlásenia tejto novelizácie, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.

Právna úprava tiež definuje, že „právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené“.

Lepšie trasovanie kontaktov

Novela má tiež zaviesť nové právne nástroje na boj s pandémiou. Úrady verejného zdravotníctva budú môcť nariadiť podmieňovanie vstupu do prevádzok registráciou osobných údajov osôb. To má pomôcť pri trasovaní kontaktov. Rovnako budú môcť podmieniť aj vstup osôb na Slovensko ich registrovaním, vyplnením elektronického formulára na webe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. A to na účel kontroly dodržiavania karantény či epidemiologického vyšetrovania. Upraví sa aj spôsob a doba možného nakladania a uchovávania údajov.

Zákon tiež definuje, že pri ohrození verejného zdravia môžu úrady verejného zdravotníctva nariadiť používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok, karanténu osôb vstupujúcich na Slovensko, transport a jeho podmienky pri osobe s prenosným ochorením. Nariadiť budú môcť i dezinfekciu priestorov, prijímanie hygienických opatrení zamestnávateľom a podobne.

Zákon vymedzuje epidemiologické vyšetrovanie. Môžu ho vykonávať ÚVZ, RÚVZ a ďalšie orgány verejného zdravotníctva. Zisťovať sa ním majú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení. Majú sa tak zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemiologických opatrení.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) pribudnú kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Umožní im tiež využívať svoje informačné, komunikačné a sieťové technológie na účel plnenia ich úloh.

Novela upravuje aj zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Zákaz mať zakrytú tvár „spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu účastníka verejného športového podujatia“ nebude platiť, ak pôjde o zakrytie tváre v zmysel povinnosti stanovenej opatreniami.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko