Na hlavný obsah

V rieke Slatina odhalili nebezpečnú látku

Pôvodcom má byť Hriňovská mliekareň, tá výsledky kontroly spochybňuje.

V rieke Slatina odhalili nebezpečnú látku
Na snímke zariadenia v hydrotechnickom laboratóriu. Foto: TASR/Michal Svítok

V rieke Slatina sa nachádzala znečisťujúca látka N,N-Dimetyltetradecylamín (NN-DMTDA), ktorá je nebezpečná pre životné prostredie. Vyplýva to z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Pôvodcom znečistenia je podľa nej Hriňovská mliekareň. Tá kontrolu inšpekcie nepovažuje za relevantnú a tvrdí, že spojitosť medzi ňou a znečistením nebola preukázaná.

Inšpekcia upozorňuje, že znečisťujúca látka vykazuje znaky žieravej, dráždivej a škodlivej látky. V priemysle sa môže využívať ako čistiaci prostriedok s antibakteriálnymi účinkami, ale pri úniku do vodného toku dlhodobo negatívne pôsobí na žijúce organizmy. Vo vzorkách vody boli zistené mnohonásobne prekročené limitné hodnoty znečistenia.

Látka NN-DMTDA podľa mliekarne nie je žieravina ani toxická látka. „Oficiálne je táto látka uznávaná Európskou úniou ako antistatická látka, emulgátor, povrchovo aktívna látka, čistiaca látka, látka na zlepšenie kondície vlasov, látka na zlepšenie tvorby peny aj hydrotropná látka,“ uvádza. Látka sa bežne nachádza vo vlasových šampónoch, dezinfekčnom prípravku či antibakteriálnych sušičoch rúk, dodáva. Poukázala na to, že v protokole kontroly inšpekcia neuvádza, v akom množstve sa NN-DMTDA vyskytovala, či išlo o stopové prvky alebo vyššie koncentrácie.

„Inšpekcia zistila vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená do vodného toku Slatina, a zároveň vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do podzemných vôd cez drenážnu šachtu,“ vysvetľuje Tamara Lesná zo SIŽP.

Hriňovská mliekareň si myslí, že znečisťujúca látka sa mohla v rieke objaviť aj z priesakov drenážnych vôd z jej okolia, ktoré je husto obývané a zástavba nie je odkanalizovaná. „Keďže podložie pod mliekarňou je štrkové, mohli sa v našej drenážnej kanalizácii objaviť aj látky, ktorých pôvodcom naša spoločnosť nebola,“ konštatuje.

Spoločnosť poznamenáva, že ich čistiareň odpadových vôd je jedným z najmodernejších zariadení tohto typu na Slovensku a v strednej Európe. „Vo viacerých parametroch je voda, ktorú vypúšťame z našej čističky, čistejšia ako voda, ktorá je v toku nad naším výpustom,“ tvrdí.

Mimoriadne zhoršenie vôd v rieke Slatina je momentálne v štádiu riešenia. Po ukončení bude pôvodcovi uložená sankcia. Inšpekcia zároveň mliekarni uložila povinnosť nápravných opatrení. Lesná potvrdila, že v súčasnosti sa tieto opatrenia už priebežne plnia. „Zároveň od 19. augusta vykonáva SIŽP hlavný štátny vodoochranný dozor zameraný na prevádzku a účinnosť čistiarne odpadových vôd a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v mliekarni Hriňová. Kontrola zo strany inšpekcie ešte nie je ukončená,“ podotýka Lesná. Vo veci zároveň koná aj polícia.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny