Na hlavný obsah

Sociálnu poisťovňu musia SZČO požiadať o odklad splatnosti odvodov za december

Predĺžiť sa im môže do konca júna.

Sociálnu poisťovňu musia SZČO požiadať o odklad splatnosti odvodov za december
Na snímke budova, v ktorej sídli Sociálna poisťovňa (ústredie) v Bratislave. Foto: TASR

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré v tomto roku požiadali o odklad splatnosti poistného za marec, máj, jún a júl, sa splatnosť odvodov za tieto mesiace predĺži z konca tohto roka na koniec júna budúceho roka automaticky. Firmy a podnikatelia, ktorí už predložili Sociálnej poisťovni (SP) čestné vyhlásenie o splnení podmienok odkladu splatnosti poistného za uvedené mesiace, už nemusia SP predkladať žiadne dokumenty. Splatnosť poistného sa im totiž predĺži o pol roka na základe nariadenia, ktoré v pondelok (14. 12.) schválila vláda, informovala SP.

Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 %. Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Vládou schválené nariadenie tiež umožňuje zamestnávateľom a SZČO s poklesom obratu alebo príjmu z podnikania najmenej o 40 % požiadať o odklad splatnosti poistného za december tohto roka. Splatnosť decembrových odvodov sa im predĺži takisto do 30. júna 2021. „Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti zamestnávateľov a povinne poistené SZČO upozorňuje, aby na účely určenia predĺženej lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za december Sociálnej poisťovni predložili čestné vyhlásenie,“ uviedla SP.

Poisťovňa pripravuje v týchto dňoch formulár, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti odvodov za december tohto roka. Pokles obratu resp. príjmu z podnikania oznámi odvádzateľ poistného SP prostredníctvom pripravovaného elektronického formulára. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december tohto roka sa za zamestnancov nemení.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika