Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Tretí kotol v bratislavskej spaľovni netreba

Triediť by sa mohol kuchynský odpad, navrhuje Inštitút environmentálnej politiky.

Tretí kotol v bratislavskej spaľovni netreba
Na Slovensku sú v prevádzke iba dve spaľovne, ktoré energeticky zhodnocujú odpad - v Košiciach a v Bratislave. Foto: TASR/Milan Kapusta

Výstavba tretieho kotla v bratislavskej spaľovni je finančne aj spoločensky návratný projekt, avšak nie je potrebný na splnenie cieľov skládkovania a recyklácie. Vo svojej analýze to konštatuje Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia SR.

Ako alternatívu navrhuje vybudovanie centra opätovného použitia a podporu triedeného zberu kuchynského bioodpadu v podobe zabezpečenia zberných nádob, košíkov a vreciek na zber kuchynského bioodpadu do každej domácnosti. Navrhuje tiež výstavbu kompostárne či bioplynovej stanice. „Celkové náklady by boli porovnateľné s nákladmi na výstavbu tretieho kotla, projekt by však mohol priniesť zvýšenie miery recyklácie na úroveň 42 percent oproti 36 percentám pri vybudovaní tretieho kotla,“ uviedol.

Bratislava dlhodobo patrí medzi mestá s najnižšou mierou skládkovania. Vďaka spaľovni, ktorá energeticky zhodnocuje odpad z mesta, sa skládkuje len desatina všetkých komunálnych odpadov z Bratislavy. Je to výrazne menej ako 52-percentný národný priemer. Cieľom Bratislavy je udržať mieru skládkovania na úrovni približne desať percent aj v ďalšom období pri rastúcej produkcii odpadov.

Na udržanie miery skládkovania na úrovni desať percent budú podľa IEP v Bratislave postačovať aj súčasné kapacity spaľovne. Väčšina kapacity možného nového tretieho kotla by bola využitá na nakladanie s iným ako komunálnym odpadom z Bratislavy. Hlavné mesto by podľa IEP preto mohlo zvážiť ambicióznejšie ciele. Napríklad vyššiu mieru triedenia, respektíve recyklácie či predchádzanie vzniku odpadov.

Analýzu nákladov a prínosov výstavby tretieho kotla do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu vypracovalo IEP na žiadosť mesta.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny