Na hlavný obsah

Katolícka cirkev pustí k službe pri oltári aj ženy

Pápež František zmenil cirkevný zákon.

Katolícka cirkev pustí k službe pri oltári aj ženy
Kňaz počas polnočnej omše. Foto: SITA/AP

Pápež František zmenil paragraf kánonického práva, ktorý doposiaľ umožňoval poveriť službou tzv. lektora a akolytu len mužov. Nové znenie kodifikuje široko rozšírenú prax a potvrdzuje možnosť trvalo poveriť týmito službami vykonávanými pri oltári aj ženy.

Informoval o tom v pondelok (11. 1.) portál Vatican News. Pripomenul, že ženy predčítajúce počas bohoslužieb spoza pulpitu (názov pre pult, pri ktorom sa číta z Biblie, pozn. red.) Božie slovo alebo inak slúžiace pri oltári nie sú v cirkvi novinkou.

Na mnohých miestach sveta je aj účasť žien na miništrovaní alebo rozdávaní Eucharistie praxou schválenou biskupmi. Dodnes sa to však dialo bez inštitucionálneho mandátu v plnom zmysle.

Pápež teraz rozhodol o úradnom ustanovení tejto prítomnosti žien pri oltári. Urobil tak listom motu proprio Spiritus Domini, podpísaným 10. januára, upravil prvý paragraf kánonu 230 Kódexu kánonického práva, v ktorom nahradil termín „laickí muži“ slovom „laici“. Laikmi cirkev označuje bežných členov cirkvi, ktorí nie sú kňazmi ani členmi rehoľných spoločenstiev.

Pápež podľa Vatican News ustanovuje, že k týmto laickým službám, ktoré sa inštitucionálne zverujú príslušnou formou, majú teraz prístup muži i ženy.

Vatikánsky portál pripomenul, že keď pápež Pavol VI. v roku 1972 zrušil tzv. nižšie svätenia, ponechal prístup k službe lektora a akolytu len osobám mužského pohlavia. Tieto služby sa podľa tradičného chápania považovali za predstupne kňažskej vysviacky. Vatican News pripomína, že doteraz všeobecný predpis o službe žien pri oltári chýbal.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet