Na hlavný obsah

Kolíková sa stretla so sudcami, otvorenú diskusiu s ministerkou ocenili

Hovorili o nejasnostiach spojených so zmenami na súdoch.

Kolíková sa stretla so sudcami, otvorenú diskusiu s ministerkou ocenili
Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Foto: TASR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa vo štvrtok (28. 1.) stretla so sudcami a odborným personálom správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR. Hovorili spolu o zmenách v súdnictve, medzi ktoré patrí aj vznik Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR.

Predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta oceňuje snahy ministerky a stretnutie považuje za vytvorenie platformy na vydiskutovanie si nejasností súvisiacich so vznikom novej súdnej inštitúcie.

„Pre vytvorenie odborne aj personálne stabilného Najvyššieho správneho súdu je podľa predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu vyslovene žiadúce, aby nová inštitúcia stavala na inštitucionálnej pamäti a vysoko špecializovanej odbornosti v správnom súdnictve, ktorú môžu systému poskytnúť jedine sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu,“ informovala po stretnutí hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Šikutovi od začiatku celého procesu chýbala otvorená diskusia medzi ministerstvom a sudcami správneho kolégia. Považoval to za problém, a to bolo aj dôvodom, že sudcovia viackrát verejne hovorili o svojich obavách v súvislosti so vznikom NSS SR, dodáva Važanová.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. Novovzniknutý súd má mať postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Prejdú naň kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Sídliť má v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021.

Realizácii reformy by mali predchádzať odborné okrúhle stoly

Predseda Najvyššieho súdu SR Šikuta vo štvrtok rokoval o zmenách súdnej mapy aj s generálnym prokurátorom SR Marošom Žilinkom. Obaja ocenili zámery ministerstva spravodlivosti pri reforme justície, sú však za otvorenú diskusiu k tejto téme.

„Považujú za nevyhnutné, aby naplneniu týchto cieľov predchádzala poctivá, odborná a otvorená diskusia všetkých, ktorých sa naplnenie zámerov dotkne,“ priblížila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Podľa jej slov Žilinka aj Šikuta v tejto súvislosti vyslovili myšlienku potreby zrealizovania série odborných okrúhlych stolov, ktoré by dôkladne zanalyzovali možné dosahy reformy na justičný systém a činnosť orgánov prokuratúry tak, aby nedošlo k ich znefunkčneniu.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko