Na hlavný obsah

Advokáti majú k súdnej mape závažné pripomienky

Upozorňujú na riziká, ktoré reforma prináša.

Advokáti majú k súdnej mape závažné pripomienky
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenská advokátska komora (SAK) zašle pripomienky k návrhu novej súdnej mapy. Dvanásť z nich je závažných a dve pripomienky sú obyčajné, informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Advokáti združení v komore sa na jednej strane stotožňujú so základnou myšlienkou reformy, ktorou je potreba efektívnejšieho, rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania súdov. Problém však vidia vo zvolenom postupe a prostriedkoch, ktoré majú viesť k naplneniu tohto cieľa.

Návrh treba prepracovať, myslia si advokáti

Návrh, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, podľa nich vyžaduje prepracovanie a v niektorých častiach aj odklad. Zámery reformy by totiž mali prejsť diskusiou širšej odbornej verejnosti, ktorá disponuje skúsenosťami z praxe, myslia si advokáti. „Mnohé aspekty reformy vyžadujú doplniť odôvodnenie, dáta a záruky reálnej udržateľnosti v dlhodobom horizonte,“ dodala hovorkyňa SAK.

„Ako stavovská organizácia, zastupujúca záujmy advokátov a aj ich klientov, chceme upozorniť na riziká, ktoré prináša reforma aj vzhľadom na rýchly proces jej tvorby a chýbajúcu odbornú diskusiu,“ vysvetlil predseda SAK Viliam Karas. Zásadné pripomienky komory sa týkajú postupu, prípravy, odôvodnenia a spôsobu vykonania navrhovanej reformy v snahe minimalizovať možné aplikačné problémy a škody, dodal.

Pretrhnutie korupčných väzieb vidia ako otázne

SAK podporuje snahu prijať nástroje, ktoré pomôžu zlepšiť obraz justície v očiach verejnosti. Z obsahu reformy a navrhovaných nástrojov vyplýva, že je reakciou na súčasnú situáciu a jej cieľom je aj pretrhnutie nadštandardných a korupčných väzieb v justícii, myslí si hovorkyňa komory.

„Návrh však neobsahuje priame opatrenia, ktoré by smerovali k boju proti korupcii, a to v žiadnom z článkov návrhu. Dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom navrhovanej administratívno-technickej zmeny obvodov súdov je otázne a v konečnom dôsledku môže byť dokonca vo vzťahu k naplneniu ostatných vyššie vytýčených legitímnych cieľov reformy kontraproduktívne,“ zdôraznila.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko