Na hlavný obsah

Inšpekcia životného prostredia udelila vlani rekordnú pokutu pre požiar skladu v Trnave

Sklad chemických látok sa rozhorel v septembri 2019.

Inšpekcia životného prostredia udelila vlani rekordnú pokutu pre požiar skladu v Trnave
Na snímke požiar skladu v Trnave 25. septembra 2019. Foto: FOTO TASR - HaZZ

Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila v minulom roku najvyššiu pokutu vo výške 160 000 eur spoločnosti CHRENeko. Spoločnosť dostala pokutu za nedovolené zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, ktorým bolo spôsobené mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Ide o prípad veľkého požiaru skladu chemických látok v areáli bývalého podniku TAZ v Trnave zo septembra 2019.

Spoločnosť CHRENeko tu skladovala 250 000 litrov nebezpečných látok, pričom nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a ani súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

„Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd bol odhalený v tesnej blízkosti požiariska ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej inšpekcia životného prostredia Tamara Lesná.

Spoločnosť s úradmi prestala komunikovať

Pri hasení sa veľké množstvo vody zmiešalo so znečisťujúcimi látkami a vyhorenou sutinou a cez nespevnené trávnaté plochy vsiaklo do pôdy. Šťastím v tomto prípade bolo to, že odpadové vody z areálu bývalého podniku TAZ boli riadne odvedené do kanalizačnej siete, ktorá viedla do čistiarne odpadových vôd. Vo vodnom toku Parná neboli znečisťujúce látky zistené.

Spoločnosť CHRENeko s.r.o. počas riešenia situácie po požiari prestala komunikovať so štátnymi orgánmi a navyše si nesplnila povinnosť odstrániť škody a uviesť poškodené miesto do pôvodného stavu. Za nevykonanie nariadených opatrení dostala ďalšiu pokutu 3 300 eur.

Týmto prípadom sa momentálne zaoberá odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny