Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

EÚ plánuje pre zdravotne postihnutých vytvoriť preukazy platné vo všetkých štátoch

Únia chce, aby mali zabezpečené rovnaké príležitosti.

EÚ plánuje pre zdravotne postihnutých vytvoriť preukazy platné vo všetkých štátoch
Na ilustračnej snímke žena na invalidnom vozíčku. Foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) predstavila v stredu (3. 3.) Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Jej cieľom je zabezpečiť plnú účasť týchto osôb na živote spoločnosti v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, podľa ktorých sú rovnosť a nediskriminácia základnými kameňmi politík EÚ.

Nová stratégia vychádza z predošlej stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Podporuje vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti spresnila, že ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím musí byť stredobodom úsilia EÚ aj v rámci reakcie na pandémiu koronavírusu. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová pripomenula, že mnoho ľudí so zdravotným postihnutím čelí prekážkam napríklad pri hľadaní práce alebo využívaní verejnej dopravy.

„Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť rovnocenne sa zúčastňovať na všetkých oblastiach života. Nezávislosť, učenie sa v inkluzívnom prostredí a práca v súlade s primeranými normami sú podmienkami, ktoré musíme zabezpečiť pre všetkých občanov,“ odkázala Dalliová.

Zlepšenie sociálnych služieb aj ochrana pred násilím

Nová desaťročná stratégia stanovila kľúčové iniciatívy týkajúce sa troch hlavných tém: práva; nezávislosť a samostatnosť a do tretice nediskriminácia a rovnaké príležitosti.

V praxi to znamená, že osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo presťahovať sa do inej krajiny alebo sa zúčastňovať na politickom živote ako ostatní občania EÚ. EK do konca roka 2023 navrhne preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bude platný a uznávaný všetkými členskými štátmi. Rovnako platí, že tieto osoby majú právo žiť nezávisle a vybrať si, kde a s kým chcú žiť. Komisia vypracuje usmernenie a spustí iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

A nakoniec, cieľom stratégie je chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia, zabezpečiť im rovnaký prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu, ako aj rovnaké príležitosti v týchto oblastiach a vo vzťahu ku všetkým službám zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko