Na hlavný obsah

Reformu vysokých škôl odmietajú študenti i samotné školy

Navrhovaná úprava má veľa nedostatkov, tvrdia.

Reformu vysokých škôl odmietajú študenti i samotné školy
Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) zásadne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách, odmieta ho a žiada ministerstvo školstva o jeho stiahnutie. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) zase vyzýva rezort k zvolaniu okrúhleho stola a konštruktívnu diskusiu so zástupcami vysokých škôl pred predložením novely zákona o vysokých školách. RTVS o tom informovali obidve rady.

Zasahovanie štátu do autonómie VŠ

Najvyšší orgán reprezentácie študentov podotýka, že „navrhovaná úprava má viacero nedostatkov, ktoré ju robia nekonzistentnou a mohla by byť zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl.“ Tiež píše, že predložený návrh vypracovalo ministerstvo bez konzultácie so zástupcami vysokých škôl, čo vzbudilo prirodzený odpor vo vysokoškolskom prostredí. „ŠRVŠ takýto postup považuje za nesprávny a žiada ministerstvo školstva o krok späť, aby sme spoločne pripravili taký návrh, ktorý bude smerovať k zvyšovaniu kvality vysokých škôl,“ informuje s tým, že v súčasnosti pracuje na viacerých alternatívnych riešeniach. Slabiny súčasného systému je podľa nich potrebné opraviť, ale nie „nedomysleným riešením.“

Rovnako nepovažujú za vhodné, aby sa na vysokoškolské prostredie vytváral tlak akceptovať novelu výmenou za prostriedky z fondu obnovy. „Vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované, bojuje s odchodom mladých ľudí do zahraničia, a preto by malo byť snahou ministerstva školstva nielen využiť financie z fondu obnovy, ale tiež hľadať ďalšie dlhodobé prostriedky, ktoré môžu byť využité pre vysoké školy,“ podotýka.

Hrozí štrajk

Rada vysokých škôl ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl prerokovala 23. februára pracovný návrh novely zákona o vysokých školách a jednomyseľne ho odmietla.

RVŠ dôrazne žiada ministerstvo vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády. „V prípade nerešpektovania našich požiadaviek Rada vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti,“ avizuje.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko