Na hlavný obsah

Ako postupovať po pridelení termínu vakcinácie? Záujemca obdrží správu a vyplní dotazník

Podpíše ho až v očkovacom centre.

Ako postupovať po pridelení termínu vakcinácie? Záujemca obdrží správu a vyplní dotazník
Na snímke registrácia objednaných ľudí na očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Foto: TASR

Po pridelení termínu na očkovanie proti koronavírusu dostane každý záujemca na Slovensku komplexné informácie prostredníctvom SMS správy a emailu. Pripomína to ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti s tým, ako následne postupovať.

Názvy vakcín:

 1. COMIRNATY – očkovacia látka  Pfizer/BioNTech
 2. MODERNA – očkovacia látka Moderna/NIAID
 3. ASTRAZENECA – očkovacia látka od AstraZenecy a Oxfordskej univerzity

Na samotné očkovanie sa môžu ľudia prihlasovať na tomto odkaze. Po pridelení termínu by sa mal záujemca dostaviť do vakcinačného centra najskôr desať minút pred plánovaným očkovaním. Po príchode musí predložiť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Pre urýchlenie procesu si môže už doma vytlačiť a vyplniť informovaný súhlas a dotazník.

Tieto dokumenty však treba podpísať až priamo vo vakcinačnom centre. Linky na dokumenty nájdu ľudia v elektronickej pošte, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pošle email spolu s prideleným termínom očkovania. Dokumenty sú k dispozícii aj na tomto odkaze. Informovaný súhlas a dotazník sa podpisujú aj pred očkovaním. V prípade, že si záujemca dokumenty nemôže vytlačiť a vyplniť doma, sú pre neho pripravené aj vo vakcinačnom centre.

Záujemcovia o očkovanie, ktorí podľa vyhlášky patria do fázy č. 1, sa pred očkovaním musia preukázať dokladom o zamestnaní – potvrdením od zamestnávateľa, služobným preukazom alebo pracovnou zmluvou.

Medzi špeciálne skupiny obyvateľov patria:

 • zdravotnícky pracovník,
 • študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
 • zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb,
 • terénny sociálny pracovník,
 • zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva činnosť v nemocnici,
 • zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
 • osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 • zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
 • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
 • príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčlenený na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
 • príslušník Policajného zboru SR alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko