Na hlavný obsah

Európsky súd zamietol sťažnosť českých rodičov proti povinnému očkovaniu detí

Chráni sa tak verejné zdravie, reagoval Štrasburg.

Európsky súd zamietol sťažnosť českých rodičov proti  povinnému očkovaniu detí
Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vyniesol vo štvrtok (8. 4.) prelomový verdikt. Pomerom šestnásť hlasov za a jeden proti zamietol sťažnosť viacerých českých rodičov, ktorí v minulosti dostali pokutu alebo ich deti nemohli nastúpiť do materskej školy, pretože neabsolvovali povinné očkovanie.

Všetkých šesť sťažností je ešte z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19, prvú na súde zaregistrovali v roku 2013. Verdikt Veľkého senátu, ktorý dal za pravdu Českej republike, je konečný. Súd vo svojom rozhodnutí hovorí, že trvaním na povinnom očkovaní štát neporušil právo rodičov na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Prevýšila potreba chrániť verejné zdravie, tvrdí.

Ide o prvé rozhodnutie ESĽP v súvislosti s povinným očkovaním proti detským ochoreniam. Nesúhlasné stanovisko k rozsudku vyjadril iba jeden člen senátu – poľský sudca Krzysztof Wojtyczek.

Povinné očkovanie neodporuje demokratickým princípom

Súd konštatoval, že povinné očkovanie, ak je nedobrovoľné, predstavuje narušenie telesnej integrity, a teda sa naň vzťahuje článok osem európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý zaručuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Zároveň ale uznal, že Česko svojím rozhodnutím vyžadovať očkovanie detí „presadzuje legitímne záujmy ochrany zdravia a práv ostatných ľudí“.

„Tieto opatrenia môžeme považovať za nevyhnutné v demokratickej spoločnosti,'“ uviedol súd. „Cieľom musí byť snaha o to, aby bolo každé dieťa chránené pred vážnym ochorením očkovaním alebo na základe kolektívnej imunity,“ dodal.

„(Súd) poukazuje na fakt, že vakcinačnú povinnosť v Českej republike dôrazne podporujú zdravotnícke úrady,“ stojí ďalej vo vyjadrení ESĽP. Podľa neho tak štát adekvátne chráni zdravie jednotlivcov i populácie ako celku a bojuje proti trendu klesajúcej miery zaočkovanosti medzi deťmi.

Ľudia majú okrem práv aj povinnosti a zodpovednosť voči druhým, reaguje Česko

„Pre nás je rozsudok, samozrejme, sklamaním, pretože zvíťazila nekritická očkovacia ideológia pred dôkladným posúdením primeranosti vynucovania potenciálne rizikového zásahu do telesnej integrity, ktorým očkovanie je,“ uviedla vo svojom komentári k verdiktu advokátka Zuzana Candigliota, ktorá sťažovateľa pred súdom zastupovala.

„Veľký senát označil nastavenie povinného očkovania v Českej republike za adekvátne a do sveta vyslal správu, že okrem základných práv má človek aj základné povinnosti a zodpovednosť voči druhým. Vyzdvihol tak dôležitosť sociálnej solidarity v spoločnosti. Do vydania dnešného rozsudku pritom otázka súladu povinného očkovania s ľudskými právami v Európe ostávala nevyriešená,“ konštatovala kancelária vládneho splnomocnenca pre zastupovanie ČR pred ESĽP.

V Česku sa deti povinne očkujú dvoma vakcínami. Takzvaná hexavakcína umožňuje očkovanie proti šiestim ochoreniam – detskej obrne, tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a ochoreniam spôsobeným baktériou Haemophilus influenzae. Vakcínou MMR sa potom očkuje proti osýpkam, ružienke a príušniciam.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet