Na hlavný obsah

Lesy SR mali pri šiestich zákazkách porušiť zákon

Dostali pokutu takmer 160 000 eur.

Lesy SR mali pri šiestich zákazkách porušiť zákon
Foto: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v konaní na prvom aj druhom stupni preukázal, že štátny podnik Lesy SR porušil zákon o verejnom obstarávaní. Porušenie nastalo pri zadávaní šiestich zákaziek na poskytnutie služieb na predmet „Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov nad Topľou na jednotlivých LS na roky 2019 – 2022“ zadaných v roku 2018 v celkovom objeme približne 3,16 milióna eur vrátane DPH.

ÚVO o tom informoval v stredu (5. 5.) s tým, že vzhľadom na zistené a preukázané porušenie zákona o verejnom obstarávaní vyrubil Lesom SR pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny, teda približne 158 000 eur.

Úspešnou uchádzačkou sa stala fyzická osoba, ktorá v čase podpisu rámcových zmlúv nebola zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), čím Lesy SR porušili zákon o verejnom obstarávaní.

„ÚVO posudzoval právnu úpravu platnú v čase podpisu týchto zmlúv a skonštatoval, že vzhľadom na predpokladanú hodnotu plnenia daných zmlúv sa mal verejný obstarávateľ náležite vysporiadať s povinnosťou jednotlivých uchádzačov byť zapísaný v RPVS. Navyše, úrad poukázal aj na to, že aj účastník konania v súťažných podkladoch výslovne uviedol, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, “ vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko