Na hlavný obsah

Opatrenia: Koľko ľudí môžete pozvať na svadbu a kde sa najete aj v nákupnom centre?

Slovensko je bez núdzového stavu, platia nové opatrenia.

Opatrenia: Koľko ľudí môžete pozvať na svadbu a kde sa najete aj v nákupnom centre?
Na ilustračnej snímke priestory nákupného centra v Bratislave. Foto: TASR

Od pondelka 17. mája je Slovensko podľa covidového automatu naďalej bez čiernych okresov, bordové (III. stupeň varovania) zatiaľ zostanú dva okresy – Myjava a Sobrance.

V červenej farbe (II. stupeň varovania) je 23 okresov, v ružovej ( I. stupeň varovania) je ich aktuálne už 50. Po prvýkrát sa štyrom okresom podarilo prejsť do oranžovej farby a súčasne do fázy „ostražitosti“. Od pondelka sú v II. stupni ostražitosti okresy Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany.

Slovensko vzhľadom na dobrý vývoj epidemiologickej situácie od 17. mája prešlo na regionálny princíp opatrení. Znamená to, že jednotlivé okresy sa riadia podľa opatrení, ktoré sú nastavené pre konkrétnu farbu v novom covidovom automate.

Od soboty 15. mája už v krajine neplatí núdzový stav, vďaka čomu sa skončil aj zákaz zhromažďovania sa, zákaz stretávania sa, ako aj celoplošný zákaz vychádzania. Ten už upravuje nový covidový automat s podporou zákona o hospodárskej mobilizácii. V červených a bordových okresoch bude podľa automatu platiť zákaz vychádzania s výnimkami od 21.00 h do 5.00 h, v čiernych s výnimkami medzi 5.00 h a 1.00 h nasledujúceho dňa. V ružových okresoch a tých s ešte lepšou situáciou žiadne obmedzenie pohybu neplatí.

Nová verzia covidového automatu už upravuje aj nosenie rúšok a respirátorov. Rúška budú v interiéroch podľa neho povinné až do úplného ukončenia pandémie, respirátory v štyroch najprísnejších stupňoch (I. až IV. stupeň varovania).

Obchodné centrá a reštaurácie

Pri vstupe do obchodných domov sa vo všetkých okresoch ruší povinnosť merať teplotu, nebude potrebný ani negatívny test. Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť až v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti (zelené, žlté okresy), kde zatiaľ nie je ani jeden okres. Stále je zakázané konzumovať nápoje a jedlá v interiéri obchodného domu, to sa ale netýka zariadení verejného stravovania v nich. Tie postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky spoločného stravovania – reštaurácie, ktoré sú:

 • V ružových, červených a bordových okresoch (I. až III. stupeň varovania) platí zákaz konzumácie v interiéri.
 • Konzumácia v interiéroch je možná v žltých a oranžových okresoch (I. a II. stupeň ostražitosti) s kapacitnými obmedzeniami:
  • v oranžových okresoch (aktuálne Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany) max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti,
  • v žltých – max. 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti,
  • v zelených (Monitoring) bude bez kapacitných obmedzení.
 • Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu.

Fitnes centrá bez testu

Od pondelka sa menia pravidlá aj pre fitnes centrá, pri vstupe sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom. Kapacitu centra určujú jednotlivé stupne automatu, prevádzkovatelia si pritom môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov alebo obmedzením na základe metráže:

 • v červených a bordových okresoch (II. a III. stupeň varovania) – 10 zákazníkov alebo 25 m2/osoba,
 • v ružových (I. stupeň varovania) – 15 zákazníkov alebo 25 m2/osobu,
 • v oranžových ( II. stupeň ostražitosti) – 20 zákazníkov alebo 15 m2/osobu,
 • v žltých (I. stupeň ostražitosti) – 30 zákazníkov alebo 15 m2/osobu,
 • v zelených (Monitoring) – 50 zákazníkov alebo 15 m2/osobu.

Wellness, kúpaliská a akvaparky

V lepších okresoch sa s kapacitnými obmedzeniami otvárajú wellness prevádzky, akvaparky i kúpele (Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch). Na vstup do interiéru týchto zariadení sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín (netreba pri deťoch do 10 rokov). Kapacity podľa covidového automatu sú:

 • ružové okresy (I. stupeň varovania) – 15 m2/osoba, najviac 10 ľudí,
 • oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti) – maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500,
 • žlté okresy (I. stupeň ostražitosti) – maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500,
 • zelené okresy (Monitoring) – maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1 000.

Celé znenie covidového automatu:

Nový Covid automat by onlineeditori on Scribd


Povolená kapacita pre UMELÉ KÚPALISKÁ:

 • bordové okresy (III. stupeň varovania) – 6 zákazníkov,
 • ružové a červené (I. a II. stupeň varovania) – 10 zákazníkov,
 • oranžové (II. stupeň ostražitosti) – 30 % kapacity prevádzky,
 • žlté (I. stupeň ostražitosti) – 50 % kapacity prevádzky,
 • zelené (Monitoring) – bez obmedzení.

Divadlá, film, kultúra…

O 17. mája sa budú môcť vo väčšine okresov za dodržania opatrení opäť konať divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) sú naďalej zakázané.V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia. V oranžových (II. stupeň ostražitosti) a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo. V rámci sedenia sú pre jednotlivé farby okresov stanovené nasledujúce kapacitné obmedzenia, ako aj spôsob sedenia:

 • červené okresy (II. stupeň varovania) – max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri,
 • ružové (I. stupeň varovania) – max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri,
 • oranžové (II. stupeň ostražitosti) – pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
 • žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
  • pre sedenie v interiéri 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí,
  • pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri,
 • zelené okresy (Monitoring) – v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1 000 ľudí.

V oranžových a lepších okresoch bude tiež povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny. Konzumácia jedál a nápojov bude sa v prípade kultúrnych podujatí riadi rovnakými podmienkami ako reštaurácie.

…a galérie

Návštevníci môžu opäť zavítať aj do múzeí, galérií a výstavných siení. V červených a bordových okresoch (II. a III. stupeň varovania) sú povolené len individuálne prehliadky. V ostatných okresoch sa povoľujú aj skupinové s kapacitnými obmedzeniami:

 • v ružových okresoch (I. stupeň varovania) – max. 10 ľudí,
 • v oranžových (II. stupeň ostražitosti) – max. 15 ľudí,
 • v žltých (I. stupeň ostražitosti) – max. 30 ľudí,
 • v zelených (Monitoring) – bez kapacitných obmedzení.

Bohoslužby, krst, sobáše

Kapacitné obmedzenia od pondelka platia aj pre bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša. POHREBY NEMAJÚ KAPACITNÉ OBMEDZENIA. Tri najlepšie stupne (zelené, žlté a oranžové okresy) sa v prípade ostatných obradov riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni. V ďalších okresoch nasledovne:

 • ružové, červené a bordové okresy (I až III. stupeň varovania) – 15 m2/osoba (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého),
  • ak plocha nedosahuje 90 m2, maximálny počet návštevníkov je v bordových okresoch šesť účastníkov
  • ak plocha nedosahuje 150 m2, maximálny počet návštevníkov je v červených okresoch 10 účastníkov

Školy a šport

Od pondelka sa môžu vrátiť do škôl všetci žiaci na úrovni regionálneho školstva – v materských, základných a stredných školách. Novinkou je, že žiaci nebudú potrebovať negatívny test. Vysoké školy sa budú otvárať podľa školského covidového automatu a budú môcť fungovať v oranžových okresoch. Otvoriť budú môcť aj základné umelecké školy či centrá voľného času a školské kluby detí. 

Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach v zelených až ružových okresoch (Monitoring až I. stupeň varovania) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

 • ružové okresy (I. stupeň varovania) – do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri,
 • zelené, žlté a oranžové okresy (Monitoring, I. a II. stupeň ostražitosti) sa riadia podmienkami platnými pre hromadné podujatia.

V prípade športových podujatí je povolené iba sedenie v každom druhom rade, konzumácia jedál a nápojov je zakázaná. Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne covidového automatu.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko