Na hlavný obsah

Niektoré eurofondy čakajú zmeny, viac peňazí pôjde na klímu a regióny

Európsky parlament schválil zmeny v troch eurofondoch.

Niektoré eurofondy čakajú zmeny, viac peňazí pôjde na klímu a regióny
Na snímke je park v Košiciach, ktorého obnova bola na 95 % financovaná z eurofondov. Foto: TASR

Európsky parlament (EP) v stredu (23. 6.) schválil nové pravidlá fungovania troch fondov, zameraných na posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ v celkovej hodnote 243 miliárd eur.

Zmeny sa dotknú cieľa Európska územná spolupráca (Interreg), Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (EFRR-KF). Nové pravidlá sa budú týkať čerpania z nich počas nasledujúcich siedmich rokov.

Väčšia podpora obehového hospodárstva a udržateľného rastu

Trojica nových nariadené by mala byť zverejnená v Úradnom vestníku EÚ 30. júna a do platnosti vstúpi o deň neskôr.

Interreg, ako aj Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond budú musieť po novom vyčleniť aspoň 30 % svojich zdrojov na opatrenia v oblasti klímy, obehové hospodárstvo a investície do udržateľného rastu a tvorby pracovných miest.

Súčasťou novej legislatívy sú aj špecifické opatrenia na podporu malých a stredných podnikov a najvzdialenejších regiónov.

Miliardy, ktoré majú pomôcť obnove hospodárstva

Fungovanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu upravuje jedno nariadenie. Celkovo bolo na dvojicu fondov vyčlenených 243 miliárd eur, čo zodpovedá približne štvrtine Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Spoločne tvoria najväčší investičný nástroj EÚ.

V snahe prispieť k obnove hospodárstva po koronakríze sa prostriedky z týchto fondov použijú aj na podporu kultúry, udržateľného cestovného ruchu, digitalizácie, či na zvýšenie odolnosti verejného zdravotníctva.

Tieto fondy ale nebudú podporovať investície súvisiace s jadrovou energiou či fosílnymi palivami. Do 31. decembra 2025 platí výnimka na projekty, ktoré sú zamerané na nahradenie uhlia zemným plynom.

Financovanie cezhraničnej spolupráce

Program Interreg bude mať v období 2021 – 2027 rozpočet vo výške 8,05 miliardy eur, pričom miera spolufinancovania sa bude pohybovať na úrovni 80 %, respektíve 85 % pre najvzdialenejšie regióny.

Prostriedky vyššie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 3 % sa vyčlenia z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, až 72,2 % týchto zdrojov pripadne na cezhraničnú spoluprácu.

Zvyšok sa rozdelí medzi nadnárodnú spoluprácu (18,2 %), spoluprácu medzi regiónmi (6,1 %) a spoluprácu medzi najvzdialenejšími regiónmi (3,5 %).

Na malé projekty sa v rámci programu Interreg môže vyčleniť až 20 % finančných prostriedkov.

EP však upozornil, že vyčlenené finančné prostriedky môžu získať len tie krajiny, ktoré dodržiavajú Chartu základných práv EÚ, ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu o zmene klímy. Okrem toho musia podporovať rodovú rovnosť a bojovať proti diskriminácii.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika