Na hlavný obsah

Zamestnanosť v SR pokračuje v klesaní, počet pracujúcich sa medziročne znížil o 4,8 percenta

Naďalej stúpa aj podiel nezamestnaných.

Zamestnanosť v SR pokračuje v klesaní, počet pracujúcich sa medziročne znížil o 4,8 percenta
Na snímke Štatistický úrad SR. Foto: TASR

Počet zamestnaných v prvom štvrťroku 2021 medziročne klesol o 4,8 % a padol tak na hodnotu 2 501 800 osôb. Celková zamestnanosť očistená od sezónnych vplyvov dosiahla úroveň 2 508 400 osôb a v porovnaní s posledným kvartálom 2020 sa znížila o 0,7 percenta. Informoval o tom v piatok (4. 6.) Štatistický úrad SR.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa oproti prvému štvrťroku 2020 znížila o 2,8 percentuálneho bodu na 73 percent.

Sprísnené protipandemické opatrenia najviac zasiahli sektor služieb. Takmer o jednu tretinu (32,2 %) sa znížil počet zamestnaných v ubytovacích a stravovacích službách. V umení, zábave a rekreácii zaznamenali pokles o 27 percent. Naopak nárast počtu pracujúcich evidovali najviac v oblasti dodávok elektriny a plynu, nehnuteľností, informácií a komunikácií.

Nedarilo sa ani agrosektoru

Pokles zamestnanosti medziročne o 6,2 % sa prejavil aj v priemysle, kde je najvyšší podiel zamestnaných. V poľnohospodárstve sa počet pracujúcich znížil o 18,6 percenta, ale v stavebníctve zaznamenali nárast o 3,6 percenta.

K najväčšiemu poklesu v rámci krajov došlo v Trenčianskom kraji (6,6 %). Najnižšia úroveň miery zamestnanosti je však v Prešovskom kraji (67,4 %) a v Košickom kraji (66,3 %).

Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí v prvom kvartáli 2021 medziročne tiež klesol o 11,2 percenta. Z európskych krajín sa uplatnili najmä v Nemecku, Rakúsku a Česku.

Počet ľudí bez práce stúpol takmer o štvrtinu

Minuloročný nárast počtu nezamestnaných pokračoval aj v prvom štvrťroku 2021 a dosiahol úroveň 190 300 ľudí. Medziročne sa teda zvýšil o 23,2 percenta. Miera nezamestnanosti sa dvihla na hodnotu 7,1 percenta.

Sezónne očistený počet nepracujúcich v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (4. štvrťrok 2020) sa zvýšil o 2,3 % na 194 200 osôb.

Najväčší nárast ľudí bez práce zaznamenali vo vekovej kategórii od 35 do 49 rokov, kde počet nezamestnaných vzrástol o 39,8 percenta. Pri skupinách od 15 do 24 rokov a od 25 do 34 rokov sa medziročné zvýšenie pohybovalo na úrovni 20 percent.

Nezamestnaní pribúdali vo všetkých krajoch, no najväčší nárast sa ukázal v Trnavskom kraji. Až štvrtinu z celkového počtu nezamestnaných na Slovensku evidovali v Prešovskom kraji (48 600 osôb), kde zároveň namerali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti (12,4 %).

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika