Na hlavný obsah

Hygienici upravili podmienky vstupu na Slovensko

Týkajú sa najmä zaočkovaných prvou dávkou.

Hygienici upravili podmienky vstupu na Slovensko
Na snímke diaľničný hraničný priechode Čunovo - Rajka a policajné kontroly. Foto: TASR

Od pondelka 19. júla sa mierne zmenia opatrenia v rámci režimu na slovenských hraniciach. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v piatok (16. 7.) zverejnil upravenú vyhlášku, ktorou reagoval na výhrady Ústavného súdu.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny pred 9. júlom a po novom tak nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí negatívnym výsledkom PCR testu. Test môžu absolvovať už v prvý deň po návrate na Slovensko. Hradiť ho bude štát.

Pozrite si reportáž RTVS, ktorú pripravila Katarína Wildová:

Prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky. Týkať sa teda bude osôb, ktoré na Slovensko prídu do 2. augusta do 6.00 h. Na tých, ktorí sa zaočkovali po 9. júli, sa to vzťahovať nebude.

„V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre ne platí povinnosť domácej karantény, pričom test je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok negatívny, karanténa sa končí,“ zdôvodnili hygienici.

Tí, ktorí sa nevedia preukázať dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby, sa nepovažujú za plne zaočkovaných a platia pre nich podmienky ako pre nezaočkovaných.

Ľudia, ktorí vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky, sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na územie SR do 19. júla do 6.00 h, kedy nadobudne účinnosť nová vyhláška.

Postup pre plne zaočkovaných

 • Sú povinní registrovať sa cez formulár eHranica (raz za pol roka).
 • Nemajú nariadenú karanténu.

Okrem covidového pasu alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku sa môžu pri vstupe do krajiny preukazovať aj potvrdeniami z iných štátov. Potvrdenie môže byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Postup pre nezaočkovaných

 • Sú povinní registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.
 • Po príchode musia zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí 14. dňom. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu – najskôr na piaty deň. Na test sa dostanú automaticky po registrácii v eHranici.

Vstup na Slovensko letecky

Pre zaočkovaných aj nezaočkovaných platia rovnaké podmienky.

 • V čase príletu treba mať platnú registráciu na eHranici a zároveň vyplnený formulár na www.mindop.sk/covid.
 • Pri návrate z krajín mimo uvedeného zoznamu je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie starším než 72 hodín.

Výnimky z karantény pre nezaočkovaných

 • Nemôžu byť zaočkovaní zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu a zároveň majú negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • Majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na Slovensko a sú občanmi SR. Musia predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Prekračujú hranicu výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách a majú potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone práce. Musia predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 7 dní.
 • Poskytujú neodkladnú starostlivosť o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu (resp. za týmto účelom vstupujú na Slovensko zo susedného štátu). Musia mať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka, čestné prehlásenie o rodinnom vzťahu (oboje v slovenčine) a negatívny PCR test nie starší ako 7 dní.
 • Preukázateľne prekračujú hranicu z/do okolitých štátov z dôvodu obhospodarovania pozemkov, ktoré sa nachádzajú do 10 km od hraníc a majú negatívny PCR test nie starší ako 7 dní.
 • Výnimka sa vzťahuje aj na ľudí vykonávajúcich špecifické povolania – ide napríklad o posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby pri prevoze ostatkov. Nemusia sa preukazovať negatívnym výsledkom testu, ani sa registrovať na eHranici.
 • Patria medzi vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií, umelci pri cezhraničnej produkcii, vyslaní redaktori, športová reprezentácia a iné). Pri vstupe na Slovensko sa musia preukázať dokladom o danej skutočnosti a negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.
 • Krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby. Nezaočkovaní sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko