Na hlavný obsah

Pre nákupy zdravotníckych pomôcok za čias Kičuru dostali hmotné rezervy pokuty

Akceptujeme ich, uviedol šéf SŠHR Rudolf.

Pre nákupy zdravotníckych pomôcok za čias Kičuru dostali hmotné rezervy pokuty
Na snímke budova Správy štátnych hmotných rezerv SR. Foto: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pokuty vo výške 70 000 eur v súvislosti s nákupom zdravotníckych pomôcok počas pandémie koronavírusu. Úrad konštatuje pri nákupe viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní, informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Nákupy sú ešte z čias bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

„SŠHR nedodržala základné princípy, ktoré musí dodržať pri nákupe za verejné financie, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo mohlo mať vplyv na výsledok jednotlivých verejných obstarávaní,“ skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

SŠHR SR udelené pokuty akceptuje. „Vzhľadom na závažnosť porušení, ktoré konštatoval ÚVO pri predmetných verejných obstarávaniach uskutočnených predchádzajúcim vedením SŠHR SR, akceptujeme udelené pokuty v stanovených výškach,“ uviedol predseda hmotných rezerv Ján Rudolf.

Pokuty sa týkajú troch nadlimitných zákaziek, ktoré realizovali priamym rokovacím konaním a následne ukončili zmluvami. Prvú zmluvu uzatvorili 12. marca 2020 za 324 900 eur bez DPH, druhú 15. marca 2020 za 11 100 000 eur bez DPH a tretiu 17. marca 2020 za 18 793 360 eur bez DPH. Kontrola postupu SŠHR pri ich uzatvorení skonštatovala viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

SŠHR sa však voči zisteniam úradu na prvom stupni odvolala, čo znamená, že odmietla aj zníženie pokút o polovicu v zmysle zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí prvého stupňa boli prípady následne predmetom správnych konaní, v ktorých úrad uložil pokuty vo výške 30 000 eur, 30 000 eur a 10 000 eur – spolu teda 70 000 eur.

„Zároveň môžem potvrdiť, že úrad postupuje svoje závery ďalším kontrolným orgánom v zmysle podpísaných memoránd o spolupráci. Zo strany úradu je tak konanie v týchto veciach ukončené,“ poznamenal Hlivák.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko