Na hlavný obsah

Eurokomisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko

Znevýhodnené regióny budú môcť "dobiehať" vyspelejšie.

Eurokomisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko
Ilustračné foto - zrekonštruovaná cesta II. triedy. Foto: TASR

Európska komisia schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027. Podľa revidovaných usmernení o regionálnej pomoci pokrývajú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc 87,97 % obyvateľstva Slovenska.

Ako vo štvrtok (16. 9.) informovala komisia, tieto regióny patria medzi najviac znevýhodnené v Európskej únii, s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru EÚ.

Všetky sú preto oprávnené na pomoc s maximálnymi intenzitami pomoci pre veľké podniky v závislosti od HDP na obyvateľa v príslušných oblastiach. Región Západné Slovensko je oprávnený na takúto pomoc s maximálnou intenzitou na úrovni 30 %, v prípade regiónu Stredné Slovensko ide o úroveň 40 % a pre región Východné Slovensko je táto úroveň 50 %.

Slovenská mapa regionálnej pomoci je jednou z prvých máp schválených komisiou v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci.

Vo všetkých týchto oblastiach sa maximálne intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných strednými podnikmi a o 20 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných malými podnikmi, pri ich počiatočných investíciách s oprávnenými nákladmi až do výšky 50 miliónov eur.

Po zavedení budúceho plánu spravodlivej transformácie územia v súvislosti s nariadením o Fonde na spravodlivú transformáciu má Slovensko možnosť oznámiť komisii zmenu mapy regionálnej pomoci, ktorá bola schválená, s cieľom uplatniť možné zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v budúcich oblastiach spravodlivej transformácie.

Revidované usmernenia o regionálnej pomoci, ktoré komisia prijala 19. apríla 2021 a nadobudnú účinnosť 1. januára 2022, umožňujú členským štátom pomáhať najviac znevýhodneným európskym regiónom „dobiehať“ vyspelejšie regióny, a vyrovnávať tak rozdiely v hospodárskej prosperite, príjmoch a nezamestnanosti – ciele v oblasti súdržnosti, ktoré sú jadrom politiky EÚ.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika