Na hlavný obsah

NKÚ: Peniaze na podporu športu sa prideľovali netransparentne

Chýbali jasné pravidlá aj kritéria na poskytovanie dotácií.

NKÚ: Peniaze na podporu športu sa prideľovali netransparentne
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Bratislave. Foto: TASR

Proces prideľovania finančných prostriedkov na šport z rezervy vlády či premiéra bol netransparentný. V prípade rezervy predsedu vlády chýbali nielen jasné pravidlá, ale aj kritériá na prideľovanie dotácií, takže verejnosť nemala možnosť o ne požiadať na základe otvorených výziev.

Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorú realizoval na ministerstve financií a na úrade vlády. Kontrolóri sa zamerali na transparentnosť prideľovania peňazí na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020.

NKÚ zároveň poukázal na rozdrobenosť, neprehľadnosť a nekoncepčnosť systému financovania športu z verejných zdrojov.

Dotačný systém je výrazne decentralizovaný, a tak jeden projekt môže získať finančnú podporu paralelne z viacerých štátnych zdrojov. „Vniesť svetlo do prerozdeľovania limitovaných verejných zdrojov môže okrem iného aj národný informačný systém, ktorý by v reálnom čase a v súlade s princípmi otvoreného vládnutia prinášal dáta o každej finančnej operácii, ktorou bol podporený športovec, oddiel či športový klub“, priblížil podpredseda úradu Ľubomír Andrassy.

Rozdelili takmer 110 miliónov eur

Úrad vlády i rezort financií v danom období poskytli cez vlastné dotačné mechanizmy, ktoré vytvorili, takmer 110 miliónov eur. Z rozpočtovej rezervy vlády z 1,35 miliónov eur išli financie iba v jednom prípade na zákonom definovaný účel odstránenia havarijného stavu, teda na nepredvídané výdavky.

Ako upozorňuje NKÚ, ostatných 1,15 miliónov eur nesúviselo s riešením mimoriadnych situácií, a preto prišlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. Ani viac ako 2 milióny eur z rezervy premiéra neboli žiadateľom poskytnuté v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami. Kontrolóri označili takýto proces poskytovania dotácií na rozvoj športu za netransparentný.

„O podporu z tohto zdroja financií nie je totiž možné požiadať oficiálne, pretože na to neexistuje právna norma, ktorá by upravovala proces poskytovania dotácie. Rozhoduje tak samotný predseda vlády bez akýchkoľvek pravidiel a kritérií,“ konštatuje NKÚ.

V prípade ministerstva financií síce možno podať žiadosť na základe zverejnenej výzvy, o nej však tiež rozhoduje jedna osoba, a to minister. Na športové projekty poskytol rezort z kapitoly Všeobecná pokladničná správa obciam v kontrolovanom období takmer 772 000 eur.

Najväčšiu časť peňazí na športové projekty, až takmer 87 miliónov eur, uvoľnilo ministerstvo ako nenávratnú dotáciu na plnenie mimoriadnych aktivít. „Ani v tomto prípade nebola zverejnená informácia o možnosti uchádzať sa transparentným spôsobom o takúto podporu. Tento spôsob výberu prijímateľov štátnych financií je v rozpore s princípom otvoreného vládnutia a nediskriminácie,“ uvádzajú kontrolóri.

Všetci poskytovatelia dotácií nie sú známi

Kontrolný úrad upozornil poslancov na to, že dodnes nebol vytvorený národný informačný systém, ktorý by zhromažďoval dáta o tom, koľko peňazí získali športovci, športové organizácie či vlastníci, prevádzkovatelia športovej infraštruktúry. „K stransparentneniu procesov by bezpochyby prispel centrálny register športovej infraštruktúry a poskytovateľov dotácií, aby boli známi všetci, ktorí športu dotujú,“ dodal.

Štátna politika športu sa v súčasnosti riadi stratégiou schválenou ešte v roku 2012. Na absenciu dokumentu, ktorý by jednoznačne určoval smerovanie športu, merateľné ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť a hodnotiť, NKÚ poukázal už pri kontrole rezortu školstva v roku 2020.

Zistil, že na príprave kľúčových koncepčných materiáloch nespolupracoval v minulosti ani splnomocnenec vlády pre šport. Jeho hlavnou úlohou, ako poradného orgánu vlády, bolo pripravovať návrhy strategických materiálov, analýz a podnetov na zmeny v oblasti športu. „Zarážajúca je tiež skutočnosť, že vláda v rokoch 2018 – 2020 neprerokovala správu, ktorá by sumarizovala činnosť a ročné aktivity splnomocnenca pre šport,“ poznamenal NKÚ.

Pellegrini hovorí o nadpráci NKÚ

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) reagoval, že síce nepozná detaily správy NKÚ, avšak nevidí nič zlé na tom, ak sa vláda, oboznámená priamo na mieste s problémom samosprávy či regiónu, rozhodla priamo prideliť dotáciu na konkrétny účel.

„Ak sme poskytli dotáciu na dostavbu plavárne či športovej haly, nech sa NKÚ spýta tých občanov, ktorí to teraz môžu využívať, či sú s tým spokojní alebo nie, to je pre mňa lakmusový papierik,“ podčiarkol.

V podobných správach NKÚ vidí „nadprácu“ a politické preferencie predstaviteľov úradu. „Som zvedavý, aké budú správy z hospodárenia súčasnej vlády,“ poznamenal a vyzval NKÚ, aby sa začal už zaoberať „šafárením“ jeho nástupcov na poste premiéra.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika