Na hlavný obsah

Vytvorí sa mechanizmus návratnosti peňazí vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží

Schválila to vláda.

Vytvorí sa mechanizmus návratnosti peňazí vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží
Na ilustračnej snímke odkalisko so zvyškami po spracovaní železnej rudy, ktoré je pozostatkom a environmentálnou záťažou po niekdajšom banskom závode Siderit Nižná Slaná. Foto: TASR

Štát by mohol získať späť časť peňazí, ktoré vynaložil na sanáciu environmentálnych záťaží nachádzajúcich sa na pozemkoch súkromných vlastníkov. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a zákon o správnych poplatkoch.

Návrh skupiny koaličných poslancov na stredajšom (22. 9.) rokovaní odobrila vláda. Jeho cieľom je vytvorenie mechanizmu návratnosti peňazí vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží.

Veľká časť environmentálnych záťaží sa dnes nachádza na pozemkoch, ktoré majú súkromného vlastníka. Záťaže však zároveň nemajú určenú povinnú osobu prípadne pôvodcu. Za záťaž je tak podľa zákona zodpovedný štát.

Vykonanie sanácie environmentálnej záťaže máva spravidla pozitívny vplyv na trhovú hodnotu sanovanej nehnuteľnosti. Príslušné ministerstvo bude mať ako záložný veriteľ vďaka návrhu oprávnenie požadovať pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.

Vlastník takejto nehnuteľnosti bude musieť buď uhradiť príslušnému ministerstvu finančnú náhradu zistenú znaleckým posudkom, alebo s ním uzavrieť záložnú zmluvu na dotknutú nehnuteľnosť na dobu 20 rokov.

To sa neuplatní iba v prípade, že cena sanácie nepresiahne tisíc eur. V prípade uzavretia záložnej zmluvy a jej následného zavkladovania v katastri nehnuteľností tak vlastník bude po dobu 20 rokov „blokovaný“ k prevodu sanovanej nehnuteľnosti, dokiaľ nebude štátu uhradená finančná náhrada.

Navrhovaná doba začiatku účinnosti zákona bola stanovená na 1. novembra. Odkedy bude napokon zákon platiť musí pri schvaľovaní rozhodnúť Národná rada SR.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko