Na hlavný obsah

Bordových okresov je už 13, zelený nie je ani jeden

V červenej fáze zostalo 39 okresov.

Bordových okresov je už 13, zelený nie je ani jeden
Kontrola dodržiavania protipandemických opatrení v reštauráciách a kaviarňach v Trenčíne Foto: TASR

Od pondelka 4. októbra je v rámci covidového automatu už 13 slovenských okresov vo fáze druhý stupeň ohrozenia, a teda v bordovej farbe. V týchto okresoch budú platiť prísnejšie pravidlá ako prevencia šírenia ochorenia COVID-19.

Počet okresov v prvom stupni ohrozenia (červená) zostal rovnaký – 39. Zvyšných 27 okresov bude vo fáze ostražitosti (oranžová). Do tejto farby prešiel aj okres Dunajská Streda, ktorý bol minulý týždeň jediným zeleným okresom (monitoring). Zelená tak nateraz úplne zmizla z mapy.

Prevádzky a podujatia

Na základe súčasného covidového automatu naďalej platí, že prevádzkovatelia či organizátori hromadných podujatí si po novom sami určujú, ktorým osobám umožnia vstup do svojich zariadení - napríklad reštaurácie či fitnescentrá.

Na výber majú z troch režimov, na každý z nich sa vzhľadom na zaradenie okresu vzťahujú rozdielne opatrenia či kapacitné obmedzenia.

Ak prevádzkovateľ funguje v režime základ v bordových okresoch, musí v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 h do 11.00 h zaviesť tzv. seniorské hodiny - teda umožniť vstup iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

Rúška a respirátory

Zelené, oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou pri vzdialenosti menej ako dva metre od ostatných.

Hromadné podujatia:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri;  ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5 000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1 000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb 
 • Základ: max. 10 osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • Základ: max. 6 osôb

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1 000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Športové podujatia - súťaže, limity pre športovcov:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
 • Základ: maximálne 50 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
 • Základ: 10 osôb na sektor

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 osôb na sektor
 • Základ: 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: najviac 2 500 v interiéri alebo 5 000 v exteriéri
 • Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1 000 v exteriéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1 000 v exteriéri
 • Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
 • Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
 • Základ: nesmú sa konať

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

Bohoslužby

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér
 • Základ: státie max. 50 % kapacity priestoru na státie, sedenie max. 75 % kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1 000 osôb v exteriéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1 000 osôb
 • Základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb)

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: najviac 200  osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 50 osôb v interiéri alebo 80 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: maximálne 25 osôb v interiéri alebo 40 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:

 • povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Taxislužby:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov

Umelé kúpaliská:

Zelené okresy: bez limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
 • Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: 25 % kapacity
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: najviac 10 osôb
 • Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovky:

Zelené a oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: nesmú sa používať

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané 
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Obchodné domy:

Zelené okresy: bez limitu

Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely a ubytovacie služby:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: zatvorené

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: dve dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • Základ: ubytovanie zakázané

Reštaurácie a zariadenia verejného stravovania:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Fitnescentrá:

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
 • Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: jeden zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
 • Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Múzeá, galérie, výstavné siene:

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
 • Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • Základ: zakázané

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1 000 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1 000 osôb
 • Základ: nesmie sa používať

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
 • OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
 • Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko