Na hlavný obsah

Bratislava schválila zmeny v územnom pláne. Výrazne obmedzí reklamné stavby

Chce zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy.

Bratislava schválila zmeny v územnom pláne. Výrazne obmedzí reklamné stavby
Na snímke doprava na Moste SNP, vľavo Bratislavský hrad, uprostred vyhliadková veža UFO a vpravo Dóm sv. Martina v Bratislave Foto: TASR

Prísna regulácia reklamných stavieb v hlavnom meste, adaptácia na zmenu klímy, zabezpečenie nových plôch pre nakladanie s odpadmi, či nová električková trať Pribinova – Košická v blízkosti novej budovy Slovenského národného divadla (SND). Na to všetko bude po novom reflektovať územný plán mesta Bratislava. Mestskí poslanci totiž vo štvrtok (21. 10.) schválili zmeny a doplnky územného plánu.

V prípade regulácie reklamy ide podľa primátora Bratislavy Matúša Valla o historickú udalosť v slovenskom i stredoeurópskom kontexte. „Je to prísna, ale veľmi férová regulácia,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti.

Hlavné mesto bude rozdelené do štyroch zón, kde bude platiť iný typ regulácie. Magistrát sa chce teraz podľa primátora sústrediť viac aj na elimináciu nelegálnej vonkajšej reklamy.

Prísna regulácia reklamy

Hlavné mesto chce zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy v meste. Reklamné stavby podľa návrhu nesmú brániť diaľkovým pohľadom na mesto, na jeho orientačné body a hodnotné objekty. Nemôžu narúšať panorámu a siluetu mesta.

Reklama má byť vždy podriadená svojmu okoliu – verejnému priestoru. Nesmie rušiť okolie nadmerným hlukom, výrazným osvetlením či inými vizuálne nevhodnými prostriedkami. V križovatkách a dopravných uzloch nesmú brániť vo výhľade vodičom, cyklistom či chodcom. Nesmú ich ani rozptyľovať v pozornosti.

„Je neprípustné umiestňovať reklamné stavby do prírodného prostredia, chráneného územia, pozdĺž dunajského nábrežia a promenády i na plochách zelene,“ píše sa v zmenách územného plánu.

Adaptácia na zmenu klímy

Dokument hľadí aj na adaptáciu na zmenu klímy. Upozorňuje tiež na očakávané dôsledky zmeny klímy v Bratislave. Ako najvýznamnejšie menuje ročný priemerný nárast teploty o dva až tri stupne Celzia, predĺženie periódy extrémnych teplôt na 30 z pôvodných desiatich dní, pokles ročných zrážok o päť percent, pokles hladiny Dunaja, dlhšie periódy sucha v lete i extrémne výkyvy počasia.

„Adaptáciu na zmenu klímy je možné realizovať preventívnymi opatreniami, ktorých cieľom je predvídať vplyvy zmeny klímy a predchádzať škodám, či ich minimalizovať,“ konštatuje hlavné mesto.

Zmeny v územnom pláne reflektujú aj na to, že Bratislava bude postupne zavádzať zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Ráta tiež s vybudovaním zariadení na zhodnocovanie tohto odpadu.

Diskutovaný projekt električky v blízkosti SND

Dokument tiež ráta s novou električkovou traťou Pribinova – Košická s možnosťou predĺženia do mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Ide o diskutovaný projekt, keďže má trať viesť blízko novej budovy Slovenského národného divadla (SND). Debatu vyvolal aj počas rokovania mestského zastupiteľstva.

Niektorí poslanci sú proti tomu, aby trať viedla blízko SND, obávajú sa nezvratného poškodenia významného verejného priestoru. Časť poslancov naopak tvrdí, že priestor pred novou budovou SND je využívaný len ako tranzitný priestor, a teda električka by nič nenarušila.

Primátor poukázal na závery skupiny expertov, podľa ktorej môže trať popred divadlo viesť. Mesto sa však doteraz nedohodlo s ministerstvom kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, na finálnom trasovaní električky. Ministerstvo sa totiž obáva negatívneho vplyvu na prevádzku národného divadla. Magistrát ako alternatívu navrhol trasovanie aj poza divadlo.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny