Na hlavný obsah

Pod hranicou príjmovej chudoby žije viac ako 600 000 Slovákov

Najmenej ohrozené sú domácnosti s dvomi dospelými.

Pod hranicou príjmovej chudoby žije viac ako 600 000 Slovákov
Na ilustračnej snímke odovzdávanie balíčkov potravinovej pomoci pre chudobných. Foto: TASR

Rizikom chudoby je ohrozených približne 615 000 osôb (11,4 %) v rámci populácie SR. Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe, pripomína Národná banka Slovenska (NBS).

ČR je aj krajinou s najnižšou hĺbkou chudoby (14 %). Slovensko dosahuje v tomto ukazovateli hodnotu 25,2 %, čo je mierne nad priemerom krajín Európskej únie (24,5 %). Na Slovensku sú tak početnejšie domácnosti, ktoré majú príjem viac vzdialený od hranice chudoby, píše NBS.

Viac a menej náchylné domácnosti

Najmenej sú ohrozené domácnosti, ktoré tvoria dve dospelé osoby. Naopak, najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi či jednotlivci starší ako 65 rokov.

Riziko chudoby podľa typu slovenských domácností.
Foto: Eurostat, ŠUSR

V porovnaní s priemerom 27 krajín EÚ je celkové riziko chudoby nižšie o 5 %. Menej náchylné sú najmä domácnosti jednotlivcov mladších ako 65 rokov a dvoch dospelých bez detí, z ktorých aspoň jeden má 65 a viac rokov.

„Aj keď je na Slovensku relatívne výrazný rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia o 3,5 % nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži,“ dodáva NBS.

Vyššiemu riziku chudoby, ako je priemer krajín EÚ, čelia aj domácnosti osamelých rodičov s aspoň jedným závislým dieťaťom.

Najvyššia miera rizika chudoby na Slovensku v rámci rozdelenia krajov je v Banskobystrickom (18,3 %) a Prešovskom (17,2 %) kraji. Najnižšia zase v Bratislavskom kraji (3,7 %).

Miera rizika chudoby v členení podľa slovenských samosprávnych krajov.
Foto: NBS

Trojnásobné riziko

Riziko chudoby rodiny s tri a viac deťmi je trojnásobné oproti rodine s jedným dieťaťom. Domácnosti tvorené dvomi dospelými a tromi a viac závislými deťmi čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby, ako je priemer krajín EÚ (až o takmer 14 %).

„Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov. Na Slovensku patria medzi domácnosti s tromi a viac závislými deťmi najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK),“ spresnila NBS.

Riziko chudoby v MRK je oproti celej populácii vyššie až o 76 %, pričom aj tu platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.

Riziko chudoby celej slovenskej populácie v roku 2020.
Foto: Eurostat, ŠUSR

Od roku 2015 došlo k zníženiu rizika chudoby iba v domácnostiach jednotlivcov do 65 rokov a dvojíc s dvoma závislými deťmi. „Na druhej strane najvýraznejšie sa riziká chudoby prehĺbili u jednotlivcov vo veku 65 a viac rokov a osamelých osôb,“ uzatvára NBS.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika