Na hlavný obsah

Súdny dvor EÚ: Preloženie sudcu bez jeho súhlasu môže byť v rozpore so zásadami súdov

Rozsudok sa týka poľského sudcu kritického voči reformám.

Súdny dvor EÚ: Preloženie sudcu bez jeho súhlasu môže byť v rozpore so zásadami súdov
Na archívnej snímke vstup do budovy Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu. Foto: TASR/AP

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v stredajšom (6. 10.) rozsudku opäť spochybnil bezúhonnosť poľského súdnictva, keď upozornil, že preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže byť v rozpore so zásadami neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov.

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok týkajúci sa sporu  poľského sudcu Waldemara Žureka, ktorý vystupuje kritický voči vládnym reformám v oblasti justície.

Sudca protestoval proti svojmu preloženiu do inej súdnej komory v rámci krajského súdu. Proti svojej „degradácii“ z augusta 2018 sa odvolal, ale jeho sťažnosť zamietla jedna z komôr Najvyššieho súdu, Senát pre mimoriadne preskúmanie a veci verejné (CECPA), kde v tom čase ako samosudca pôsobil A.S., vymenovaný poľským prezidentom.

Žurek tvrdí, že to bolo v rozpore s pravidlami Najvyššieho súdu a podal návrh na vylúčenie všetkých sudcov Najvyššieho súdu, ktorí zasadali v mimoriadnom senáte. Podľa jeho stanoviska členovia tohto senátu neposkytovali vzhľadom na spôsob, akým boli vymenovaní, požadované záruky nezávislosti a nestrannosti.

Preloženie bez súhlasu môže narušiť zásady súdov

Podľa Súdneho dvora EÚ preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže narušiť zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov.

Takéto preloženie môže predstavovať prostriedok kontroly obsahu súdnych rozhodnutí, pretože môže mať vplyv nielen na rozsah úloh dotknutých sudcov a na vybavovanie im zverených vecí, ale môže mať aj významné dôsledky pre ich život a kariéru, a teda môže mať podobné účinky ako disciplinárna sankcia.

V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že požiadavka nezávislosti sudcov vyžaduje, aby pravidlá uplatniteľné na preloženie sudcov bez ich súhlasu, rovnako ako pravidlá týkajúce sa disciplinárnych vecí, poskytovali potrebné záruky, aby sa zabránilo riziku ohrozenia tejto nezávislosti priamym alebo nepriamym vonkajším zásahom.

Podľa rozhodnutia luxemburskej súdnej inštancie je však na poľských súdoch, aby rozhodli, či bol samosudca A.S. z CECPA, voči ktorému sa ohradil sťažovateľ Žurek, skutočne vymenovaný v rozpore s platnými pravidlami.

Poľsko námietky odmieta

Spôsob menovania a odvolávania sudcov je súčasťou širšieho sporu o reforme poľskej justície, ktorá podľa Európskej komisie (EK) podkopáva nezávislosť poľského súdnictva. Sudcovia Súdneho dvora EÚ prípady spojené s reformou posudzovali už niekoľkokrát.

Predvlani napríklad dospeli k záveru, že zákon znižujúci dôchodkový vek poľských sudcov je v rozpore s právom EÚ. Rovnako zhodnotili aj normu, ktorá poľskej vláde umožňuje zasahovať do zloženia najvyššieho súdu. Tento Rok Súdny dvor EÚ nariadil Poľsku zastaviť činnosť disciplinárneho orgánu trestajúceho sudcu.

Poľská vláda väčšinu námietok komisie, s ktorými sa stotožňuje aj viacero členských štátov EÚ, odmieta ako zasahovanie do zvrchovanosti krajiny. Poľský ústavný súd v posledných mesiacoch opakovane odkladá rozhodnutie o tom, či je právo Únie nadradené poľskej ústave.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet