Na hlavný obsah

Čiernych okresov je už 24, platia v nich najprísnejšie opatrenia (+mapa)

Najviac okresov je bordových.

Od pondelka 1. novembra je na Slovensku v rámci covidového automatu 24 okresov v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe. V týchto okresoch budú platiť najprísnejšie opatrenia ako prevencia proti šíreniu koronavírusu.

Najviac okresov je bordových, teda v druhom stupni ohrozenia, a to až 39. Počet okresov v prvom stupni ohrozenia (červená) a ostražitosti (oranžová) je po novom zhodne po osem.

Na Slovensku naďalej nie je ani jeden okres v zelenej farbe (monitoring). Nové rozdelenie okresov schválila vláda vo štvrtok (28. 10.).

Prevádzky a podujatia

Stále platí, že prevádzky sú povinné zvoliť si režim fungovania (kompletne zaočkovaní, OTP, základ), umiestniť ho na viditeľné miesto a daný režim aj patrične dodržiavať.

Výnimku zo zvolenia režimu majú len takzvané „esenciálne“ prevádzky, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, čerpacie stanice a iné definované vo vyhláške.

Pri hromadných podujatiach, tak isto ako pri prevádzkach, platí povinnosť zvolenia si jedného z režimov. Treba ho umiestniť na viditeľné miesto a zabezpečiť vstup na podujatie len ľuďom, ktorí daný režim spĺňajú.

Dĺžka karantény pri vstupe na územie SR je v súčasnosti pri bezpríznakovom priebehu karantény 10 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Karanténa sa netýka plne zaočkovaných osôb.

Protiepidemické opatrenia

Rúška a respirátory

Oranžové okresy:

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy:

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové a čierne okresy:

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Hromadné podujatia:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb 
 • Základ: max. 10 osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb 
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu.

Ak je účasť vyššia ako 1 000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Športové podujatia - súťaže, limity pre športovcov:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
 • Základ: maximálne 50 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
 • Základ: 10 osôb na sektor

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 osôb na sektor
 • Základ: 6 osôb na sektor

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: zakázané (výnimku majú profesionálne súťaže)
 • Základ: zakázané

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1 000 v exteriéri
 • Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
 • Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
 • Základ: nesmú sa konať

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

Bohoslužby

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1 000 osôb
 • Základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb)

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
 • Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 50 osôb v interiéri alebo 80 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: maximálne 25 osôb v interiéri alebo 40 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:

Povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Čierne okresy:

Zakázané v rámci všetkých troch režimov.

Taxislužby:

Oranžové okresy: najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

Červené, bordové a čierne okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov

Umelé kúpaliská:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
 • Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: 25 % kapacity
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: najviac 10 osôb
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 10 osôb
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovky:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: nesmú sa používať

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané 
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané 
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Obchodné domy:

Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely a ubytovacie služby:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: zatvorené

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: dve dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • Základ: ubytovanie zakázané

Čierne okresy:

Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Reštaurácie a zariadenia verejného stravovania:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Fitnescentrá:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: jeden zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
 • Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Múzeá, galérie, výstavné siene:

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
 • Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1 000 osôb
 • Základ: nesmie sa používať

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
 • OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
 • Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko