Na hlavný obsah

Europoslanci navštívili rómske osady. Vláda musí pridať, odkazujú

Hodnotili projekty na lepšie začleňovanie znevýhodnených skupín.

Europoslanci navštívili rómske osady. Vláda musí pridať, odkazujú
Delegácia poslancov Európskeho parlamentu navštívila osadu Mašličkovo pri Luníku IX. Foto: TASR

Delegácia poslancov z Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci hodnotila realizáciu projektov zameraných na lepšie začleňovanie znevýhodnených skupín na Slovensku. Poslanci počas trojdňovej pracovnej cesty na Slovensku navštívili rómske osady v Drienovci, Dobšinej a v Trebišove, ako aj košické sídlisko Luník IX.

Delegáciu zaujímali aktuálne opatrenia zamerané na podporu inklúzie sociálne znevýhodnených skupín, a to najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Diskutovali aj o možnostiach, ako v budúcnosti zefektívniť čerpanie prostriedkov, ktoré za týmto účelom poskytuje Európska únia.

Dôležitá je spolupráca

„Delegácia dnes odchádza zo Slovenska so zmiešanými pocitmi. Videli sme dobré príklady, ako napríklad na Luníku IX v Košiciach, kde miestne orgány na všetkých úrovniach spolupracujú s mimovládnymi organizáciami, ale videli sme aj tie zlé,“ povedala vedúca delegácie a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Podľa nej je desivé, že v 21. storočí v strede Európy žijú Rómovia v tak strašných podmienkach. „Toto jednoznačne nie je sociálna Európa, ktorú sa snažíme budovať. Je preto nepochopiteľné, prečo v tejto situácii využili slovenské vlády iba minimum prostriedkov EÚ, ktoré im boli na daný účel poskytnuté,“ doplnila s tým, že začlenenie znevýhodnených rómskych komunít do spoločnosti je veľmi zložitý problém.

Aj preto je podľa nej dôležité, aby všetky orgány spadajúce pod všetky ministerstvá spolupracovali. „My členovia Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, samotný Európsky parlament, ako aj Európska komisia sme pripravení spolupracovať so slovenskými orgánmi s cieľom vytvoriť lepší, flexibilnejší a dostupnejší systém využívania prostriedkov EÚ tak, aby peniaze smerovali tam, kam majú – do regiónov.“

Európsky parlament prijal v septembri 2020 nelegislatívne uznesenie, ktoré požaduje, aby mali Rómovia rovnaký prístup k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Poslanci tiež vyzvali na posilnenie mechanizmov monitorovania a dohľadu pri projektoch zameraných na začleňovanie Rómov, ktoré sú financované z rozpočtov obcí, štátov či Európskej únie.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko