Na hlavný obsah

Eurokomisia vydala pre Slovensko nové formálne oznámenie

Krajine opäť hrozia vysoké pokuty.

Eurokomisia vydala pre Slovensko nové formálne oznámenie
Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) vydala pre Slovensko ďalšie formálne oznámenie, tzv. infringement. Tentoraz sa týka oblasti obehového hospodárstva. Vážny problém je najmä to, že na skládkach odpadov skončí stále viac ako polovica vyprodukovaných komunálnych odpadov.

Slovensku tak opäť hrozia vysoké pokuty. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

EK pritom od apríla 2017 vedie už jedno konanie pre nesprávnu aplikáciu smernice o skládkach odpadov. V najnovšom prípade upozorňuje na nedostatky, ktoré zistili vo všetkých navštívených lokalitách, a to na 111 skládkach na Slovensku.

Ministerstvo deklaruje, že si vážnosť tohto konania uvedomuje a zdôrazňuje, že za posledný rok a pol prijalo potrebné opatrenia. Ubezpečuje, že podpora triedenia a recyklácie odpadov a výrazné zníženie skládkovania sú preň prioritou.

„Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť obyvateľstvo, a preto prijímame opatrenia, aby každá skládka odpadov spĺňala všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a čo najviac podporujeme triedenie, recykláciu a znižujeme skládkovanie odpadov,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Ministerstvo sa podľa jeho vyjadrení sústredí v prvom rade na to, aby sa posilnilo triedenie odpadu priamo pri zdroji jeho vzniku, a to hlavne v mestách a obciach. Pripomína, že nesprávne zaobchádzanie s odpadom môže mať zničujúce následky pre ľudské zdravie a nebezpečné látky z odpadu by mohli znečistiť pitnú vodu a pôdu.

Podotýka tiež, že v poslednom období uskutočnilo viaceré legislatívne zmeny a aktivity v boji proti skládkovaniu i pre zlepšenie recyklácie. Patrí medzi ne napríklad zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od januára 2021, keďže práve biologicky rozložiteľný odpad tvorí priemerne 40 až 45 % zmesového komunálneho odpadu, či zavedenie zálohovania jednorazových obalov na nápoje (PET, hliník) od 1. januára 2022.

Aktivity sú zamerané aj na propagáciu triedeného odpadu, zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie či poskytovanie príspevkov samosprávam.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko