Na hlavný obsah

Národný buditeľ Karol Kuzmány sa podieľal na založení Matice slovenskej

Dožil sa 59 rokov.

Národný buditeľ Karol Kuzmány sa podieľal na založení Matice slovenskej
Karol Kuzmány na dobovej litografii od Josefa Kriehubera. Foto: https://commons.wikimedia.org

Pred 215 rokmi sa v Brezne narodil evanjelický kňaz, pedagóg a národný buditeľ Karol Kuzmány. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a zároveň jej prvým podpredsedom.

Narodil sa v rodine evanjelického farára Jána Kuzmányho a jeho ženy Zuzany. Mal piatich súrodencov, ďalší štyria zomreli vo veľmi skorom veku. Profesia farára sa v rodine tradovala po generácie.

Ako píše Matica slovenská, základné vzdelanie absolvoval v rodnom Brezne, neskôr študoval na gymnáziu v Dobšinej a Šajavskom Gemeri. Navštevoval aj Evanjelické lýceum v Bratislave. Vedomosti z teológie, histórie a filozofie si doplnil na nemeckej univerzite v Jene.

Po štúdiu začal najprv pracovať ako súkromný vychovávateľ v Kežmarku, kde neskôr prijal aj miesto profesora na lýceu. Pastoračnú činnosť započal ako kaplán v Banskej Bystrici, neskôr sa presunul do Zvolena a nakoniec sa vrátil do Bystrice ako farár.

Za ženu si vzal dcéru bystrického veľkofarbiara Karolinu Zuzanu Kellnerovú, s ktorou mal troch chlapcov a tri dievčatá. Ani jedno z detí nepokračovalo v rodinnej tradícii farára.

Dôležitú úlohu v slovenskej literatúre zohral časopis Hronka, ktorý Kuzmány vydával v rokoch 1836 až 1838. Po jeho zániku aj naďalej písal básne. Jednou z najznámejších sa stala báseň Sláva šľachetným, ktorú neskôr zhudobnili pod názvom Kto za pravdu horí.

Náboženské cítenie

Venoval sa aj náboženskej tvorbe, z ktorej treba spomenúť napríklad Modlitby, Evanjelický funebrál či dielo pod názvom Katechyzmus evanjelický. Mnohými náboženskými piesňami prispel aj do Zpěvníka. Prednášal aj na teologickej fakulte vo Viedni. V nemeckom jazyku napísal mnoho odborných prác o cirkevnom práve.

V dobe Bachovho absolutizmu, keď okrem iného zastával aj funkciu superintendanta (biskupa) autonómnej evanjelickej cirkvi, ako aj v šesťdesiatych rokoch 19. storočia, keď bol podpredsedom Matice slovenskej, písal už menej, dokonca sa úplne odmlčal. 

Kuzmány sa zaslúžil o založenie slovenského gymnázia v Martine, spolu s predsedom Matice slovenskej, katolíckym biskupom Štefanom Moysesom, bol členom výboru spolku Tatrín a slovenskej deputácie u cisára v roku 1849.

Nesporne patrí k najvýznamnejším slovenským osobnostiam 19. storočia. Dokázal to nielen ako znalec literatúry, talentovaný básnik, ale aj ako schopný organizátor a dobrý novinár.

Karol Kuzmány zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach. Dožil sa 59 rokov. Pochovali ho na Národnom cintoríne v Martine.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko