Na hlavný obsah

Prvý predseda SOV Vladimír Černušák sa narodil pred 100 rokmi

Bojoval v Povstaní, zúčastnil sa na 20 olympiádach.

Prvý predseda SOV Vladimír Černušák sa narodil pred 100 rokmi
Na archívnej snímke z roku 2008 Vladimír Černušák. Foto: TASR

Vladimír Černušák patril medzi najznámejších slovenských športových diplomatov. Od narodenia historicky prvého Slováka v pozícii člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a prvého predsedu Slovenského olympijského výboru (SOV) uplynulo vo štvrtok (15. 11.) 100 rokov.      

Černušák sa narodil 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. S olympijskou športovou myšlienkou za zoznámil už ako chlapec prostredníctvom rozhlasu a tlače v období prvej (1918 – 1938) Československej republiky (ČSR).

Zúčastnil sa SNP, neskôr dvadsiatich olympiád

S veľkým záujmom sledoval dianie a počínanie československej výpravy na olympijských hrách v Berlíne v roku 1936. V tom čase však ešte ani len netušil, že sa stane slovenským rekordérom v počte účastí na olympijských slávnostiach. V nepretržitom slede absolvoval dvadsať OH i ZOH (1972 – 2010).

Pokým sa vypracoval na významného olympijského funkcionára, pracoval ako lodný kadet, študoval a bojoval aj v Slovenskom národnom povstaní (SNP).

Počas bojov sa dostal do zajatia, ale podarilo sa mu z transportu smerujúceho do Leopoldova utiecť, čím si zachránil život. V roku 1945 napokon absolvoval geografiu a telesnú výchovu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Z profesora Černušáka sa stal športový funkcionár

V oblasti školstva pracoval najprv na Povereníctve školstva a neskôr na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave. Ako telovýchovný pedagóg a teoretik napísal z oblasti teórie a metodiky plávania mnoho vedeckých športových publikácií. V rokoch 1963 až 1966 bol prorektorom Univerzity Komenského a v roku 1975 získal titul profesora.

Ako športový funkcionár začal pracovať v roku 1957, keď sa stal členom predsedníctva Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (SÚV ČSZTV).

V rokoch 1969 až 1983 už pôsobil ako predseda SÚV ČSZTV a podpredseda Ústredného výboru ČSZTV. Od roku 1969 až do roku 1992 bol podpredsedom Československého olympijského výboru (ČSOV). Československú výpravu viedol na zimných olympijských hrách 1972 v Sappore a na ZOH 1976 v Innsbrucku.

Olympiádu v Tatrách komunisti zamietli

V roku 1977 loboval, aby sa XIV. ZOH konali v Tatrách na území Slovenska. Na olympijskom zhromaždení vo Vaduze čakal na rozhodnutie vtedajšieho Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ). Ten ponuku na konanie ZOH odmietol a uskutočnili sa v Sarajave.

Ako jeden z mála československých športových funkcionárov zažil olympijské hry v Los Angeles v roku 1984, ktoré bojkotovali športovci z vtedajšieho východného bloku.

Člen MOV a prvý predseda SOV

Za člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zvolili Černušáka na zasadnutí v Baden-Badene v roku 1981, ale prísahu zložil o rok neskôr na zasadnutí v Ríme. Bol historicky prvým Slovákom v pozícii člena MOV a v roku 1993 ho na zasadnutí v Monte Carle zvolili za člena výboru po druhý raz. Tentoraz už za samostatnú Slovenskú republiku.

Členom MOV bol v rokoch 1981 až 2001, pričom v období 1983 až 1994 pôsobil ako člen programovej komisie MOV a v rokoch 1996 až 2001 v mediálnej komisii výboru. Po dovŕšení stanoveného vekového limitu 80 rokov sa stal od roku 2002 čestným členom MOV.

Po vzniku Slovenského olympijského výboru (SOV) ho zvolili za jeho predsedu a tento post zastával sedem rokov. V novembri 1999 ho zvolili za čestného predsedu SOV.

V roku 2002 odovzdal Černušákovi vtedajší prezident MOV Jacques Rogge Olympijský rad v striebre.

Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta odovzdal 10. novembra 2011 Černušákovi Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. Patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré rektor môže udeliť.

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, Csc., čestný predseda SOV, zomrel 15. januára 2018.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko