Na hlavný obsah

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri zhoršila

Najväčšie obavy panovali medzi podnikateľmi v obchode a v službách.

Ekonomická nálada na Slovensku sa v decembri zhoršila
Na snímke odkaz na dverách do predajne v Trnave. Foto: TASR

Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov bola v decembri 2021 najnižšia za posledných deväť mesiacov.

Ekonomická nálada sa zhoršila. Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu klesol podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5 bodov na úroveň 94,8, čo je najnižšia hodnota od marca tohto roka a zároveň výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru.

Pretrvávajúce problémy s dodávkami v priemysle, ktoré brzdia hospodársky rast, ovplyvnili na konci roka aj náladu podnikateľov v tomto odvetví. Indikátor dôvery po sezónnej úprave v decembri poklesol o 3,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -3,3.

Vývoj nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch, a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a farmaceutických výrobkov.

Vývoj v službách ovplyvnila pandémia

Vývoj v službách, na ktoré mali dosah komplikácie súvisiace s vrcholiacou treťou vlnou pandémie, bol ovplyvnený negatívnejšími hodnoteniami všetkých troch zložkách indikátora dôvery. V decembri tak oproti minulému mesiacu klesol o 8 p. b. na hodnotu 7.

Najpesimistickejšie podnikatelia hodnotili budúci dopyt po službách. Zníženie očakávajú takmer vo všetkých odvetviach, najviac v doprave a skladovaní a tiež v ostatných činnostiach. Výnimkou sú len ubytovacie a stravovacie služby, kde predpokladajú zlepšenie súvisiace s uvoľňovaním opatrení a možným otváraním prevádzok ku koncu roka.

Klesala aj spotrebiteľská atmosféra

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku na začiatku decembra už štvrtý mesiac po sebe plynule klesala a dosiahnutá úroveň bola najnižšia od marca tohto roku. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery bol na úrovni -25,9, medzimesačne klesol o 3 body.

Obavy spotrebiteľov najviac vzrástli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácnosti. Mierne pesimistickejší boli aj pri očakávaných úsporách domácností a pri vývoji nezamestnanosti.

Najviac sa prepadla dôvera podnikateľov v obchode

Najviac spomedzi piatich sledovaných oblastí sa v decembri 2021 prepadla dôvera podnikateľov v obchode. Indikátor dôvery klesol medzimesačne o 12,4 bodu na hodnotu 15,3. Súčasnú situáciu hodnotili obchodníci nepriaznivo aj v súvislosti so sprísňovaním protipandemických opatrení.

Najpesimistickejšie hodnotili trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace. Negatívne hodnotenia prevládali najmä v predaji motorových vozidiel a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace prevládali najvyrovnanejšie názory medzi podnikateľmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (v hyper- a supermarketoch).

Dôvera v stavebníctve sa už tretí mesiac nemení, sezónne upravený indikátor sa drží na úrovni -14,5 bodu. Aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika