Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Matematiku chápal ako spôsob myslenia. Štefan Schwarz zomrel pred 25 rokmi

Väčšinu života pôsobil ako učiteľ.

Matematiku chápal ako spôsob myslenia. Štefan Schwarz zomrel pred 25 rokmi
Na snímke profesor Štefan Schwarz. Foto: TASR

Štefan Schwarz bol matematik, mysliteľ a vedec. Mal veľký vplyv na rozvoj slovenskej vedy a výchovu generácií mladých matematikov. Narodil sa 18. mája 1914 v Novom Meste nad Váhom.

Matematika ho začala baviť, keď mal trinásť rokov. Gymnázium v rodnom meste absolvoval s vyznamenaním a pokračoval v štúdiu matematiky a fyziky na Karlovej univerzite v Prahe.

Zrozumiteľná matematika

V roku 1939 sa vrátil na Slovensko a pôsobil na prvom ústave matematiky Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave ako asistent a suplent až do októbra 1944, kedy bol deportovaný do koncentračného tábora.

Odtiaľ sa vrátil v apríli 1945 a už v roku 1946 prevzal vedenie prvého Ústavu matematiky na vtedajšej SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave.

„Profesor Schwarz dokázal vysvetliť matematiku veľmi zrozumiteľne pre všetkých, dokázal vysvetliť aj nezrozumiteľné veci“, povedal v roku 2014 bývalý rektor STU Robert Redhammer na spomienkovej konferencii pri príležitosti 100. výročia Schwarza.

Matematiku chápal Schwarz ako spôsob myslenia. Vnímal ju ako druh vnútorného športu, v ktorom je potrebná vytrvalosť a nadväznosť. Známe je o ňom, že matematiku vedel vždy podať zaujímavo.

„Ak sa niekto vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť trpezlivosti a neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom je v ňom zárodok matematika.“

Bol tiež zakladajúcim členom korešpondentom Československej akadémie vied (ČSAV) a Slovenskej akadémie vied (SAV), v rokoch 1965-1970 pôsobil ako predseda SAV, aj ako riaditeľ Matematického ústavu SAV (1964-1988).

Ako uvádza ústredný archív SAV pedagóg pôsobil na SVŠT nepretržite od roku 1939 do roku 1982.

Publikoval mnoho vedeckých prác

Napísal desiatky vedeckých prác, venoval sa najmä teórii pologrúp. Pôsobil vo vedeckých radách mnohých československých a zahraničných vedeckých časopisov a získal rad ocenení.

Publikoval celý rad pôvodných vedeckých prác (osem monografií a učebných textov, viac než 90 vedeckých pojednaní a vyše 50 odborných statí). Vo svetovej literatúre mal vyše 700 citácií. Medzi učiteľmi matematiky boli obľúbené jeho publikácie O rovnicích (1940), Algebraické čísla (1950) a Základy náuky o riešení rovníc (1958).

Štefan Schwarz zomrel 6. decembra 1996 v Bratislave.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko