Na hlavný obsah

Na Slovensku prevažujú ženy. Sčítanie tiež potvrdilo, že populácia starne

Štatistický úrad zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov.

Na Slovensku prevažujú ženy. Sčítanie tiež potvrdilo, že populácia starne
Na snímke zľava predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková a riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická. Foto: TASR

Na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov, 51 percent z nich sú ženy. Ako informovala generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková, najviac ženy prevyšujú populáciu mužov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Podrobné dáta zo sčítania napríklad o materinskom jazyku, náboženskej príslušnosti, multinárodnosti či detailné počty obyvateľov jednotlivých obcí úrad zverejní budúci mesiac.

Sčítanie potvrdilo trend starnúcej populácie na Slovensku. Až 17 percent slovenskej populácie má viac ako 65 rokov, pri sčítaní v roku 2011 to bolo len 13 percent, povedala Ivančíková. V predproduktívnom veku, teda od 0 do 14 rokov, je ich 15,92 percenta. Väčšina obyvateľov je v produktívnom veku, konkrétne 67 percent.

Viac obyvateľov krajiny žije v mestách, konkrétne 53,2 percenta. Takmer 99 percent (98,9 percenta) obyvateľov má slovenskú štátnu príslušnosť. Najpočetnejšiu skupinu ľudí bez slovenskej príslušnosti tvoria obyvatelia hlásiaci sa k českej, maďarskej a ukrajinskej príslušnosti.

Najviac je stredoškolsky vzdelaných

Takmer 25 percent obyvateľstva Slovenska má dosiahnuté maximálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. Len s učňovským listom dokončila strednú školu takmer pätina Slovákov. Takmer 17 percent má iba základné vzdelanie, naopak, vysokoškolským titulom disponuje 18,4 percenta ľudí. Bez školského vzdelania je 0,28 percent obyvateľov.

Najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije v Bratislavskom kraji, a to viac ako 32 percent. V žiadnom inom kraji pritom pomer vysokoškolsky vzdelaných nepresiahol 20 percent, na druhom mieste je v tomto ukazovateli Žilinský kraj so 17,56 percentami.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko