Na hlavný obsah

Novela Trestného zákona má bojovať proti dezinformáciám

Kolíkovej novela upravuje aj trestný čin znásilnenia a drogové delikty.

Novela Trestného zákona má bojovať proti dezinformáciám
Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. Foto: TASR

Novela Trestného zákona, ktorú v stredu (1. 12.) predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, obsahuje aj trestný čin šírenia dezinformácií a nepravdivých informácií. Existujúce trestné činy novela rozšírila o motív „nenávisti voči istým skupinám obyvateľstva pre výkon ich profesie, povolania alebo funkcie.“

Novela zákona by po jej schválení vládou mohla vstúpiť do platnosti v júni 2022.

Ministerstvo novelou reaguje aj na aktuálnu situáciu s pandémiou. „Šíria sa klamlivé informácie o pandémii či očkovaní, ktoré sú schopné ohroziť ľudí na zdraví či živote,“ priblížila. Pre potrestanie toho, kto lživé informácie šíri, musí byť však jasne preukázateľné, že tvrdenie je zjavne nepravdivé. Dodala, že pri každom takomto trestnom čine bude potrebné do hĺbky zanalyzovať motiváciu človeka, ktorý klamstvá šíri.

Ministerka ako príklad uviedla hoax o čipoch vo vakcínach proti koronavírusu. Nepravdivá informácia však nemusí spĺňať predpoklady už aktuálne platného trestného činu šírenia poplašnej správy. Ľuďom, ktorí šíria nepravdivé informácie „s vážnym dosahom na zdravie a životy“, môže hroziť trest odňatia slobody.

„Trestným činom bude výroba alebo rozširovanie vedome nepravdivej informácie, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu,“ priblížilo ministerstvo.

Novela reaguje aj na útoky na zdravotníkov

Trestný zákon by mal po prijatí novely priniesť väčšiu ochranu napríklad lekárom, zdravotníkom či novinárom. Ide o reakciu rezortu spravodlivosti na útoky radikálnych antivaxerov voči zdravotníkom, lekárom, ale aj na konflikty medzi políciou a občanmi nerešpektujúcimi protipandemické opatrenia.

„Boli sme svedkami viacerých útokov na záchranárov, lekárov, v minulosti aj na učiteľov, len pre výkon ich profesie,“ priblížila. Takéto útoky chce Kolíková sankcionovať pri zvýšených trestných sadzbách. V novele sa nachádza aj trestný čin podnecovania nenávisti v súvislosti s vykonávaním profesie či povolania.

„Zároveň navrhujeme aj nový trestný čin, ktorý reaguje na podnecovanie nenávisti a stupňujúce sa útoky, vzhľadom na to, že narastá nebezpečnosť týchto prejavov a môžu vyústiť do niečoho oveľa vážnejšieho,“ uvádza ministerstvo.

Upraví sa aj trestný čin znásilnenia či volebnej korupcie

„Máme za to, že sexuálny styk by mal prebiehať vždy dobrovoľne, súčasný koncept trestného zákona, sme presvedčení, že tomu nenasvedčuje,“ uviedla Kolíková. Ministerka chce spojiť trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia do spoločného ustanovenia „znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia“. Jeho cieľom je, aby sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby, bol trestným činom.

„Navrhovaná úprava je inšpirovaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu,“ informuje ministerstvo.

Novela upravuje aj znenie trestného činu volebnej korupcie. Po novom by mohol byť trestne postihnuteľný aj ten, kto zoberie úplatok za to, že „vybaví, že väčšie množstvo ľudí bude voliť istého kandidáta.“

Kolíková: Tresty odňatia slobody za nepatrné množstvo marihuany nie sú adekvátne

Novela neobišla ani sankcie za drogovú trestnú činnosť. „Je potrebné, aby trestná úprava jasne rozlišovala medzi užívateľmi drog a medzi tými, ktorí drogy vyrábajú, predávajú ich a majú z toho osobitý prospech,“ priblížila ministerka. Hovorí však, že nejde o dekriminalizáciu žiadnej z drog a naďalej bude prechovávanie akéhokoľvek množstva drog trestne postihnuteľné.

Rezort stanoví presné množstvá drog, pri ktorých bude zrejmé, že ich človek pri sebe má na osobnú spotrebu, čím sa nahradí neurčité množstvo aktuálne formulované do slov „obvyklá jednorazová dávka.“

Od ostatných drog sa odlíši marihuana, podľa Kolíkovej nie je na mieste, že pri jej prechovávaní v nepatrnom množstve, teda do 1 gramu. hrozí páchateľom trest odňatia slobody. Ten by nahradila alternatívnym trestom.

„Účelom návrhu v tejto časti je minimalizovať negatívne dosahy na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené okrem iného aj viacročným zápisom v registri trestov,“ dodáva ministerstvo.

Zvýši sa hranica malej škody na 500 eur

Po prvý raz od prijatia Trestného zákona sa zvýši hranica malej škody, konkrétne z aktuálnych 266 eur na 500 eur. Od výšky škody sa odvíja trestnosť spáchaného trestného činu aj uložený trest. Ministerstvo argumentuje, že dosiaľ stanovená hranica nezohľadňovala infláciu ani ekonomický vývoj.

Novela zavádza aj škodu mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej spodná hranica je 1 000 000 eur. Tá podľa rezortu nachádza svoje využitie najmä pri daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu.

„Súčasne sa pri väčšine daňových trestných činoch hranica trestnosti posúva na hodnotu väčšej škody, aby sme zbytočne nekriminalizovali malých a stredných podnikateľov v prípadoch, kde je postačujúci postih daňového úradu,“ informoval rezort spravodlivosti.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko