Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Slovensko zaplatí Európskej únii 277 miliónov eur

Sumu zaplatí s výhradou.

Slovensko zaplatí Európskej únii 277 miliónov eur
Na snímke vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie. Foto: TASR

Slovenská republika zaplatí Európskej únii 277,251 milióna eur. O tie mala prísť Európska únia podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na výnosoch z cla tak, že bol na Slovensko v období od roku 2012 do roku 2019 dovážaný podhodnocovaný čínsky textil a obuv.

Vyplýva to z materiálu návrh na úhradu odvodu do rozpočtu EÚ s výhradou za údajnú stratu tradičných vlastných zdrojov, ktorý v stredu (8. 12.) schválila vláda.

Vďaka platbe nebudú rásť úroky

„Európska komisia Slovenskej republike svojim listom zo 7. 5. 2021
odporučila, aby uhradila sumu 277 251 459,92 eur, ktorá predstavuje vypočítanú stratu na tradičných vlastných zdrojoch,“
uvádza sa v návrhu.

Slovensko uvedenú sumu zaplatí s výhradou, v ktorej uvedie dôvod nesúhlasu s touto sumou. Platba zabezpečí, že už nebudú rásť úroky z omeškania. Ako sa uvádza v návrhu, úroky „sa do konca roka 2021 odhadujú na hodnotu zhruba 250 miliónov eur“.

V rámci výhrady bude Slovenská republika prezentovať Európskej komisii svoje námietky k použitiu štatistickej metódy OLAFU, ktorá bola pôvodne vytvorená na účely analýzy rizika vo vzťahu k právne
relevantnej identifikácií podhodnotenia dovezeného tovaru a jeho kvantifikácie.

„Následne sa vytvorí priestor na rokovania s Európskou komisiou. Ako právny nástroj poslednej možnosti existuje žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia na Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ,“ uvádza sa v schválenom návrhu.

Pôvodne malo ísť o 302 miliónov eur

Sériu vyšetrovaní, ktoré sa týkali podhodnotenia textilu a obuvi vstupujúcich do Európskej únie v období rokov 2013 – 2016, uzavrel OLAF ešte v roku 2017. Európskej komisii vtedy odporučil, aby si za podvody pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili, aby sa clá krátili.

Z colných vyhlásení OLAF vypočítal priemernú cenu pre každú kategóriu textilu a obuvi. Tovary, ktoré mali deklarovanú cenu pod 50 percent priemeru, vyhodnotil ako podhodnotené. 

Zo správy o činnosti z roku 2017 vyplýva, že na podvody s textilom a obuvou sa využívala cesta po mori z Číny cez nemecký prístav Hamburg a v oveľa menšej miere cez iné prístavy. Kontajnery tam prekladali na kamióny a na colné konanie ich prevážali do iných krajín Únie.

OLAF pôvodne vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území má do rozpočtu Európskej únie zaplatiť 302 miliónov eur.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika