Na hlavný obsah

Čo robiť v prípade pozitívneho testu a kto sa musí izolovať? Hygienici vydali manuál

Prednosť pri testovaní budú mať deti a seniori.

Čo robiť v prípade pozitívneho testu a kto sa musí izolovať? Hygienici vydali manuál
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal manuál k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov. Hygienici v ňom zdôrazňujú, že počas vlny omikron bude kľúčové, aby ľudia s pozitívnym testom o tejto skutočnosti sami informovali svoje blízke kontakty.

Kedy je nástup do izolácie povinný?

V izolácii musia po výskyte niektorého z nižšie uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a aj osoby po prekonaní COVID-19.

Tí, ktorí spozorujú niektoré z uvedených príznakov, sa musia izolovať od ostatných a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Kto sa bude testovať v prípade nedostatku termínov?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že regionálne úrady verejného zdravotníctva už nedokážu pri tak rýchlom šírení nákazy a pri tak rýchlo narastajúcom počte nových pozitívnych prípadov epidemiologicky vyšetriť (vytrasovať) každý úzky kontakt.

V zhode s odporúčaniami WHO preto regionálne úrady postupne pristupujú k zmene metodiky epidemiologického vyšetrovania pozitívnych osôb a ich úzkych kontaktov so zameraním sa na vybrané prípady.

Čo robiť po pozitívnom teste?

Pozitívne testovaná osoba by mala iniciatívne informovať o výsledku testu svojho ošetrujúceho lekára a svoje úzke kontakty, s ktorými sa stretla v období do 2 dní od odobratia pozitívnej vzorky – ak nemala príznaky – respektíve 2 dni pred objavením sa príznakov ochorenia.

Povinná domáca izolácia trvá 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť (môžu to byť napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy).

Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre).

Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.

Postup po pozitívnom teste na COVID-19.
Postup po pozitívnom teste na COVID-19.Foto: ÚVZ SR
Foto: ÚVZ SR

Domácu izoláciu môže pozitívny na COVID-19 opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie, odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19, účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia.

Čo robiť po kontakte s pozitívnym?

Za úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, sa považuje stretnutie, pri ktorom osoby nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a boli v priamom fyzickom kontakte, boli od seba vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo boli spolu v uzavretom priestore dlhšie ako 5 minút alebo cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom, respektíve 2 dni pred odberom pozitívne testovanej vzorky, ak táto osoba nemala príznaky ochorenia COVID-19.

Postup v prípade úzkeho kontaktu.
Postup v prípade úzkeho kontaktu.Foto: ÚVZ SR
Foto: ÚVZ SR

Aká je dĺžka karantény pre tých, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym?

Nezaočkovaná osoba musí ísť do karantény na 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u nej nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť a ďalších 5 dní musí všade na verejnosti nosiť respirátor FFP2.

Osoba zaočkovaná dvoma dávkami vakcíny, u ktorej od poslednej vakcíny uplynulo viac ako 9 mesiacov musí ísť do karantény na 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u nej nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť a ďalších 5 dní musí všade na verejnosti nosiť respirátor FFP2.

Osoba zaočkovaná dvoma dávkami, ktorá absolvovala preočkovanie pred menej ako 9 mesiacmi do karantény nastúpiť nemusí, ak sa u nej neprejavia žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19, ale všade na verejnosti musí počas najbližších 7 dní nosiť respirátor FFP2.

Osoba zaočkovaná tromi dávkami do karantény nastúpiť nemusí, ak sa u nej neprejavia žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19, ale všade na verejnosti musí počas najbližších 7 dní nosiť respirátor FFP2.

Ak niekto prekonal COVID-19 pred viac ako 180 dňami, tak musí ísť do karantény na 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u nej nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť a ďalších 5 dní musí všade na verejnosti nosiť respirátor FFP2.

Ak niekto prekonal COVID-19 pred menej ako 180 dňami, tak do karantény nastúpiť nemusí, ak sa u neho neprejavia žiadne klinické príznaky ochorenia COVID-19, ale všade na verejnosti musí počas najbližších 7 dní nosiť respirátor FFP2.

Postup v prípade úzkeho kontaktu.
Postup v prípade úzkeho kontaktu. Foto: ÚVZ SR
Foto: ÚVZ SR

Kto a kedy môže ísť do práce aj s pozitívnym testom?

Počas pandémie môžu pracovať aj pozitívni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb bez klinických príznakov.

Je to však možné iba v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení.

Vyhláška tiež určuje možnosť pracovať pozitívnym pracovníkom kritickej infraštruktúry a ústavným činiteľom bez klinických príznakov, ak by ich neprítomnosť na pracovisku mohla vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry, alebo ak je výkon ich práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych udalostí a úloh.

Osoby v osobitnom režime môžu mať výnimku z karantény po kontakte s pozitívnou osobou, ak nemajú klinické príznaky ochorenia a rozhodne o tom ich zamestnávateľ.

Medzi osoby v osobitnom režime patria napríklad zdravotnícki pracovníci, študenti doktorského študijného programu, prezidentka, poslanci Národnej rady SR a iní.

Presný zoznam je uvedený v dokumente ÚVZ SR.

Prečo sa zmenila dĺžka izolácie a karantény?

Ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických a nie medicínskych dôvodov, vysvetľuje ÚVZ.

Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov nielen kritickej infraštruktúry, ale aj iných odvetví, ktoré sú dôležitou súčasťou každodenného života občanov (energetika, hromadná doprava, potravinárska výroba, preprava tovarov a podobne).

Veľké výpadky personálu obzvlášť v prípade kritickej infraštruktúry, vrátane zdravotníctva, by na Slovensku mohli neúnosne zvýšiť tlak na zvyšných zamestnancov.

Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy, uvádza ÚVZ.

Izolacia-karantena Grafy Final (002) by onlineeditori on Scribd

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko