Na hlavný obsah

Europarlament schválil opatrenia pre bezpečnejšie digitálne prostredie

Riešia aj dezinformácie.

Europarlament schválil opatrenia pre bezpečnejšie digitálne prostredie
Ilustračné foto - dievča si pozerá facebook na počítači. Foto: TASR

Európsky parlament (EP) vo štvrtok (20. 1.) schválil súbor opatrení v rámci Aktu o digitálnych službách (DSA) zameraných proti nelegálnym obsahom na internete. Snahu zaistiť bezpečnejší online priestor privítala väčšina slovenských europoslancov.

Šírenie dezinformácií bude ťažšie

Monika Beňová ocenila, že šírenie dezinformácií na internete bude ťažšie a že na sociálnych sieťach bude menej škodlivého a nenávistného obsahu. Nové pravidlá podľa nej posilnia ochranu spotrebiteľov a uľahčia identifikáciu a postihovanie predajcov nezákonného či nebezpečného tovaru v digitálnom prostredí.

„Používatelia budú mať lepší prehľad o cielenej reklame. Sprehľadnia sa možnosti, ako si prispôsobiť a obmedziť to, čím sme v online prostredí neustále zahlcovaní,“ uviedla.

Vladimír Bilčík tvrdí, že DSA sa zameriava na užívateľov sociálnych sietí a je prvým krokom k tomu, aby boli viac chránení.

„Digitálne platformy povýšili svoj zisk nad hodnoty, vďaka ktorým spoločnosť funguje. Ľudia im odovzdávajú citlivé informácie a konzumujú množstvo reklamy a ďalších informácií, ktoré sú im šité na mieru. Zaslúžia si mať bezpečný online priestor, kde platia jasné pravidlá, zodpovednosť a transparentnosť voči šíreným obsahom,“ vysvetlil.

Zákaz cielenej reklamy na deti

Eugen Jurzyca zdôraznil, že nie je zástanca regulácií a nové nariadenie by nemalo zbytočne vytvárať veľa nových pravidiel. Privítal by vopred urobiť analýzy a posúdenia vplyvu DSA, aby prínosy novej regulácie prevážili náklady.

Nemá definitívne stanovisko k otázke, či do nového nariadenia zaradiť aj médiá, a problémy má aj so zákazom cielenej reklamy na deti. Podľa neho pri zamýšľanom obmedzovaní cielených reklám navrhovatelia v EP nepredložili presvedčivé štúdie, ktoré by potvrdili, že je cielená reklama škodlivá a že jej obmedzenie bude efektívne.

„Pokiaľ nepovolíme cielenú reklamu, tak sa nám produkty predražia iným spôsobom a môže sa stať, že deti sa dostanú k reklame pre dospelých,“ upozornil.

Za obsah budú zodpovední jeho šíritelia

Ivan Štefanec túto legislatívu považuje za kľúčovú z hľadiska ochrany občanov a spotrebiteľov a pre vznik pracovných miest medzi malými a strednými podnikateľmi.

Za zásadný „zlom“ považuje to, že za obsahy budú zodpovední ich šíritelia, čiže digitálne platformy, lebo doteraz tá zodpovednosť nebola celkom jasná. Sporné je podľa neho to, či do tejto oblasti zahrnúť aj médiá, čo on podporuje, práve z hľadiska boja proti dezinformáciám.

„Na druhej strane sme realisti a vieme, že všetky dezinformácie týmto nevyriešime, tie pokusy dezinformovať tu stále budú,“ uviedol.

Štefanec víta, že EÚ je priekopníkom tejto témy, ktorú bude neskôr kopírovať zvyšok sveta, ak bude nastavená správne, čím sa Únia v celosvetovom meradle zaslúži za lepšiu ochranu občanov v digitálnom svete.

Problémom môže byť posudzovanie obsahu

Lucia Ďuriš Nicholsonová spresnila, že nové pravidlá zabezpečia účinnú ochranu základných práv používateľov internetu, ako je sloboda prejavu, kde však vidí možné slabiny.

„Okrem stupňa objektívnosti posúdenia nelegálnosti nahláseného obsahu môže byť problém aj s tým, ako rýchlo dokážu platformy toto posúdenie vykonať, alebo s tým, či moderovanie obsahu bude konzistentné naprieč členskými štátmi a jazykovými verziami,“ upozornila.

Za pozitívum považuje fakt, že nariadenie sa má vzťahovať aj na poskytovateľov sprostredkovateľských digitálnych služieb so sídlom mimo EÚ a to, aby užívatelia mali nad zobrazovaným obsahom väčšiu kontrolu prostredníctvom väčšej transparentnosti v oblasti online reklamy a odporúčacích algoritmov.

Digitálnym gigantom priniesla pandémia obrovské zisky

Robert Hajšel pripomenul, že sú to digitálne giganty ako Facebook a Google, ktorým pandémia priniesla obrovské zisky, zatiaľ čo menšie firmy vo väčšine sektorov ekonomiky trpeli.

„Platformy musia niesť zodpovednosť za narábanie s obsahom, informáciami o spotrebiteľoch a musia zodpovedať aj za akékoľvek nekalé či nelegálne praktiky. Musíme reagovať na zvyšujúce sa riziká pre spotrebiteľov, ktorých ochranu a práva treba posilňovať a jasne stanoviť transparentné pravidlá,“ odkázal.

Ocenil, že aj zásluhou sociálnodemokratickej frakcie sa podarilo prijať zákaz reklamy cielenej na maloletých a zavedenie povinnosti jasne označovať akýkoľvek sponzorovaný obsah.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet