Na hlavný obsah

Pre hromadné podujatia budú platiť nové pravidlá

Po novom sa delia do troch skupín podľa rizikovosti.

Pre hromadné podujatia budú platiť nové pravidlá
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá bola zverejnená v utorok (11. 1.) a nadobudne účinnosť od stredy (12. 1.). V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Nízkorizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

  

Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť napríklad kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové podujatia

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
 • na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie

Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť napríklad kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

Vysokorizikové podujatia

 • hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo 
 • iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Medzi vysokorizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Osobitné podmienky pre hromadné podujatia

Platia nad rámec dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak.

A) Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu hromadné podujatia, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

B) Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby

 • nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb

C) Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
 • Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP

D) Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

 • režim OP
 • najviac 100 osôb

E) Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

F) Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

G) Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Vyhláška k hromadným podujatiam by onlineeditori on Scribd

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko