Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Vláda odložila splatnosť poistného aj za mesiac február

Splatnosť sa posúva do 30. júna 2025.

Vláda odložila splatnosť poistného aj za mesiac február
Na snímke vláda SR. Foto: TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Aj keď sa núdzový stav skončil, naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne.

„Táto situácia si vyžiadala opätovný odklad odvodov a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov sme opätovne navrhli posunúť ich splatnosť aj za február 2022. Nový dátum splatnosti posúvame na 30. júna 2025. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,“ uvádza rezort práce.

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Odklad sa znovu týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v tretej a štvrtej kategórii.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika