Na hlavný obsah

Vláda odložila splatnosť poistného aj za mesiac február

Splatnosť sa posúva do 30. júna 2025.

Vláda odložila splatnosť poistného aj za mesiac február
Na snímke vláda SR. Foto: TASR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Aj keď sa núdzový stav skončil, naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne.

„Táto situácia si vyžiadala opätovný odklad odvodov a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov sme opätovne navrhli posunúť ich splatnosť aj za február 2022. Nový dátum splatnosti posúvame na 30. júna 2025. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac,“ uvádza rezort práce.

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Odklad sa znovu týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v tretej a štvrtej kategórii.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika