Na hlavný obsah

Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov eur, oznámila energetická agentúra

Výzva má prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality EÚ.

Na výrobu zeleného vodíka je k dispozícii 15 miliónov eur, oznámila energetická agentúra
Na snímke generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Peter Blaškovitš.

Na výrobu „zeleného vodíka“ je k dispozícii 15 miliónov eur. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu na výstavbu zariadení na výrobu „zeleného vodíka“ elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Tú budú financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosti sa budú dať podávať priebežne do vyčerpania alokácie.

Výzva má prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zverejnila SIEA 29. marca.

Šanca pre zelené alternatívy

„Avizoval som vodíkovú jar, pretože naším cieľom je podporiť inovatívne vodíkové riešenia. Projekty sa budú zameriavať na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takýto vodík ďalej využijú v doprave a na energetické účely,“ špecifikoval generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

„Je to šanca významne pomôcť napríklad pri zavádzaní zelených alternatív k tradičným palivám. Ak sa vďaka podporeným projektom rozšíri sieť vodíkových čerpacích staníc, je to cesta, ako eliminovať emisie a zlepšiť ovzdušie, ale aj znížiť závislosť od fosílnych palív vrátane ruského zemného plynu,“ dodal.

Výška nenávratného finančného príspevku je 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jeden projekt je sa v rámci tejto výzvy dá získať príspevok maximálne šesť miliónov eur.

Kto môže požiadať o príspevok?

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie s minimálne trojročnou existenciou na trhu.

Oprávnené sú investičné projekty zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie s podmienkou. Tá je, že na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia, ktorú získajú zo zariadení, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vybudovaných v rámci projektu. Zároveň sa bude elektrická energia prioritne využívať na výrobu vodíka.

Žiadosti sa môžu predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na koniec apríla tohto roka. Následne projekty vyhodnotia v mesačných intervaloch.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika