Na hlavný obsah

Parlament neprijal správu o činnosti komisárky pre deti Tomanovej

Jej úrad vybavoval vyše 1 500 podnetov.

Parlament neprijal správu o činnosti komisárky pre deti Tomanovej
Na snímke komisárka pre deti Viera Tomanová. Foto: TASR

Parlament neschválil správu komisárky pre deti za rok 2021. Za prijatie správy hlasovalo 49 poslancov zo 124 prítomných.

V správe sa okrem iného hovorí, že v roku 2021 komisárka a zamestnanci jej úradu vybavovali približne 1 560 podnetov. Z toho nových bolo 317 a popri tom vybavovali 343 prenesených podnetov z predchádzajúcich rokov, ktoré sa nedali uzatvoriť najmä z dôvodov prebiehajúcich konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správ či inými inštitúciami.

V minulom roku úrad komisára podľa správy zaznamenal približne 600 požiadaviek o poskytnutie rady. Poradenstvo sa najčastejšie týkalo postupu, ak rodič dieťaťa nesúhlasí pri vstupe do školy s testovaním na zistenie koronavírusu, ak rodič dieťaťa nesúhlasí pri vstupe do školy s prekrytím horných dýchacích ciest alebo ak jeden z rodičov nesúhlasí s očkovaním.

Ďalšie poradenstvo súviselo s otázkami vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa, aktuálnej právnej úpravy náhradného výživného alebo išlo o otázky priznania dávok v hmotnej núdzi či nároku na sirotský dôchodok.

Problémom je psychické zdravie detí i šikana

Za naliehavé považuje Tomanová riešiť oblasť duševného zdravia detí. Alarmujúci nedostatok vidí v tom, že náležitej liečby sa nedostane značnému počtu detí, ktorých zdravotný stav vyžaduje liečbu pedopsychiatrom, neraz spojenú s potrebnou hospitalizáciou.

Kritizuje dlhé čakacie lehoty. Podotkla, že doteraz sa nerealizovalo 36 jej návrhov prostriedkov nápravy z minulých rokov a v novej správe predkladá ďalších 13.

Komisárka upozornila aj na nárast šikany detí. „Mnohé deti počas zatvorených škôl mali bez dozoru rodičov viac príležitostí vystaviť sa kyberšikane, alebo ju aj priamo realizovať. Zároveň boli mnohé deti po návrate do školy vystavené šikane zo strany učiteľov. Niektorí učitelia namiesto vyrovnávacích opatrení sústavne, takmer denne skúšali žiakov, žiaci, ktorí nezvládli učivo online, boli zo strany niektorých učiteľov vystavení posmechu, ponižovaniu a zlým známkam,“ uviedla.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko