Na hlavný obsah

Rozdiely v zamestnávaní žien a ich odmeňovaní stále pretrvávajú

V roku 2020 bol rozdiel platov na úrovni 15,5 %.

Rozdiely v zamestnávaní žien a ich odmeňovaní stále pretrvávajú
Ľudia pracujú v kancelárii. Foto: ČTK/AP

V roku 2020 bol na Slovensku rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien na úrovni 15,5 %. Aby sa platy mužov a žien vyrovnali, ženy by museli za každú odpracovanú hodinu odpracovať navyše ďalších približne 9 minút. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

V Českej republike dosiahol rozdiel platov 16,1 % a v Maďarsku 15,6 %. Medzi krajinami V4 výrazne vyčnieva Poľsko, kde bol tento rozdiel iba 4,8 %.

Rozdiel v príjmoch mužov a žien v roku 2020 a jeho zmena od roku 2015. ZDROJ: Eurostat

Ženy sú zamestnané najmä v šiestich rôznych ekonomických oblastiach. V oblasti priemyselnej výroby ich pracuje 208 000, čo predstavuje 18 % všetkých zamestnaných žien.

V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu pracuje 177 000 žien (15 %), v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci pracuje 164 000 žien (14 %).

Takmer rovnako to vyzerá v oblasti vzdelávania (14 %). Vo verejnej správe a obrane pracuje 113 000 žien (10 %) a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb pracuje 67 000 žien (6 %). V žiadnej inej oblasti ekonomickej aktivity nie je zamestnaných viac ako 5 % žien.

Podiel žien a mužov zamestnaných v oblastiach podľa ekonomikej aktivity v roku 2019. ZDROJ: Eurostat, NBS

Na Slovensku je v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb medzi pracovníkmi výrazná prevaha žien nad mužmi. Oblasť s najväčšou prevahou žien je zdravotníctvo a sociálna pomoc s podielom žien až 83 %.

Tesne za tým nasleduje oblasť vzdelávania, kde je zastúpenie žien až 82 %. Ženy výrazne prevažujú aj v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, kde je zastúpenie žien 62 %.

Naopak, v oblastiach ako stavebníctvo, dodávka vody a elektriny alebo IT ako pracovníci výrazne prevažujú muži. V stavebníctve je zastúpenie mužov až 93 %. Nasleduje dodávka elektriny a plynu (81 %), dodávka vody (80 %), informácie a komunikácia (75 %), doprava a skladovanie (75 %) a priemyselná výroba so zastúpením mužov 67 %.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika