Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Na získanie príspevku za ubytovanie odídencov treba podať prvý výkaz do 7. apríla

Termín sa týka nepodnikateľov.

Na získanie príspevku za ubytovanie odídencov treba podať prvý výkaz do 7. apríla
Na snímke utečenci z Ukrajiny po príchode vlakom z Humenného. Foto: TASR

Poskytovatelia bezplatného ubytovania odídencom musia na získanie príspevku od štátu odovzdať obci prvý výkaz do štvrtka 7. apríla. Termín sa týka nepodnikateľov. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Adrián Jenčo.

Na to, aby získali príspevok potrebujú uzavrieť zmluvu o poskytnutí ubytovania s odídencom, ktorý má uznané dočasné útočisko. „Základnou podmienkou je podpísanie zmluvy s poskytovateľom a odídencom z Ukrajiny,“ uviedol Jenčo.

Odporučil vyhotoviť zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi v troch rovnopisoch.

Príspevok vyplatí obec

Túto zmluvu následne predložia obci spolu s výkazom o počte nocí, v ktorých poskytovali odídencovi ubytovanie. Finančný príspevok bude vyplávať obec, a to buď na bankový účet, alebo v hotovosti po tom, čo získa financie od Ministerstva vnútra SR.

Obci musí poskytovateľ doniesť aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením odídenec alebo dočasné útočisko.  

V prípade spoluvlastníkov nehnuteľnosti zmluvu o poskytnutí ubytovania podpisujú všetci spoluvlastníci.

Osoba so štatútom dočasného útočiska má povinnosť raz mesačne oznamovať obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. „Oprávnená osoba písomne zaeviduje, že dané osoby boli na daňovom úrade. Je povinné, aby sa dostavili všetky osoby,“ uviedol Jančo.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika