Na hlavný obsah

Odhaľoval stopy dávnej minulosti. Pavel Dvořák by sa dožil 85 rokov

Zaslúžil sa o popularizáciu slovenských dejín.

Odhaľoval stopy dávnej minulosti. Pavel Dvořák by sa dožil 85 rokov
Na snímke historik Pavel Dvořák v roku 2015. Foto: TASR

Významný popularizátor slovenských dejín Pavel Dvořák žil od roku 1939 na Slovensku, hoci sa narodil 13. mája 1937 v Prahe. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.

Pracoval ako redaktor vo viacerých novinách a časopisoch (Práca, Národná obroda a časopis Výber). Krátko pôsobil v hudobnom vydavateľstve Opus.

Študijne pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

Zaslúžil sa o popularizáciu slovenských dejín

V roku 1991 založil v Budmericiach vydavateľstvo RAK, v ktorom pracoval aj ako editor. Vydavateľstvo sa špecializovalo na historicky zameranú literatúru faktu.

Na snímke oceňovaný historik a spisovateľ Pavel Dvořák v roku 2012.
Na snímke oceňovaný historik a spisovateľ Pavel Dvořák v roku 2012.
Foto: TASR

Svoju literárnu dráhu začal prózami. Poviedky publikoval v časopise Mladá tvorba, neskôr sa venoval publicistike v novinách a časopisoch. Patril k najvýznamnejším autorom formujúcich žáner literatúry faktu na Slovensku v oblasti histórie.

Významnou mierou sa Pavel Dvořák zaslúžil o popularizáciu slovenských dejín a prezentáciu historického diania na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach.

Je autorom rozsiahleho štvorzväzkového knižného cyklu Odkryté dejiny, ktoré vychádzali postupne v rokoch 1975-1980. Ďalej napísal Lovci mamutov a tí druhí (1983), Zázrak obilného zrnka (1985), Podivný barón (1993), Zlatá kniha Bratislavy (1993) a dielo Kto zabil Viliama Žingora (1993).

V ňom opísal tragický osud popraveného partizánskeho veliteľa. Spolu s fotografom Karolom Kállayom vydali v roku 1999 knihu Krvavá grófka.

Na snímke interiér domu historika Pavla Dvořáka (vpravo), ktorý je dnes pamiatkovo chránený objekt.
Na snímke interiér domu historika Pavla Dvořáka (vpravo), ktorý je dnes pamiatkovo chránený objekt.
Foto: TASR

Pripravil aj učebnicu dejepisu

Tridsaťročnú prácu zúročil v rozsiahlych dejinách Slovenska v cykle Stopy dávnej minulosti (Slovensko v praveku, Slovensko v staroveku, Zrod národa a Slovensko v Uhorskom kráľovstve), ktoré vychádzali postupne v rokoch 2002-2005.

V roku 2006 začal s vydávaním novej edície Pictória, v rámci ktorej vydal knihu Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov. Tá približuje slovenskú históriu prostredníctvom obrazov.

Pre školy pripravil dvojdielnu učebnicu dejepisu. Bol tiež editorom mnohozväzkových Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov.

Minister kultúry SR Marek Maďarič (vľavo) odovzdáva cenu ministra kultúry Pavlovi Dvořákovi v kategórii literatúra a knižná kultúra.
Minister kultúry SR Marek Maďarič (vľavo) odovzdáva cenu ministra kultúry Pavlovi Dvořákovi v kategórii literatúra a knižná kultúra.
Foto: TASR

Pavel Dvořák napísal vyše dvadsať kníh, tisícky článkov, scenáre pre približne 100 televíznych filmov a nahral zhruba 100 rozhlasových pásiem venovaných histórii.

Legendárne Stopy dávnej minulosti

V rokoch 1982-1988 sa odvysielalo 20 dielov televízneho seriálu Múzeum život. Na prelome tisícročí sa začali vysielať jeho televízne seriály s názvom Stopy dávnej minulosti a Putovanie storočiami. Verejnoprávny rozhlas vysielal rokoch 1992-1997 obľúbený cyklu Príbehy z vitrín.

Bol autorom populárnej publikácie Prvá kniha o Bratislave z roku 2006. V nej zachytil najstaršie bratislavské dejiny a v roku 2007 za ňu získal cenu ministra kultúry SR.

Cenu Ministerstva kultúry SR získal aj v roku 2002. Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za zásluhy o kultúrny rozvoj SR mu vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič udelil v januári 2008.

Za svoju prácu dostal aj viacero ďalších ocenení. Cenu SAV za popularizáciu vedy mu udelili v roku 1994. Nadácia Egona Erwina Kischa ho v rokoch 1994 a 2000 ocenila prestížnou medzinárodnou cenou za oblasť literatúry faktu. V roku 1997 sa stal držiteľom ceny Krištáľové krídlo.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko