Na hlavný obsah

Parlament schválil lex Ukrajina 3, rieši pomoc odídencom na Slovensku

Inicioval ho rezort práce.

Parlament schválil lex Ukrajina 3, rieši pomoc odídencom na Slovensku
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Starostlivosť o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím by mal podporiť tzv. lex Ukrajina 3. Návrh zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine v utorok (24. 5.) schválila Národná rada (NR) SR hlasmi 105 zo 119 prítomných poslancov. Plénum o právnej norme rokovalo v tzv. zrýchlenom režime.

Ako uvádza MPSVR, ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať. Rezort práce preto prináša riešenia, ako poskytnúť ďalšiu pomoc. Postavenie ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny v SR sa podľa MPSVR zlepší. A to tým, že získajú možnosť užívať vrátené kompenzačné pomôcky.

Cieľ legislatívy

Cieľom legislatívy je zabezpečiť formalizovanú starostlivosť o deti aj v oblastiach s nedostatočným počtom kapacít zariadení, alebo ak rodič preferuje menší kolektív detí v domácom prostredí. Starostlivosť poskytovaná v detskej skupine v domácom prostredí predstavuje formu starostlivosti o dieťa, ktorá flexibilnejšie reaguje na potreby rodičov a je pre nich dostupnejšou.

Rezort práce chce vytvoriť aj podmienky na ďalšie kapacity pre maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny v akreditovaných centrách pre deti a rodiny. Aktuálne starostlivosť o tieto deti riešia štátne centrá pre deti a rodiny. Doteraz sa akreditované centrá pre deti a rodiny do pomoci deťom z Ukrajiny nevedeli podľa MPSVR zapojiť pre aktuálny, zákonom stanovený mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov.

Podľa hovorkyne MPSVR Moniky Hnilicovej zmeny nastávajú aj v prípade pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím prichádzajúcich z Ukrajiny. Novelou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa rozširuje okruh osôb, ktorým je možné poskytovať vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia o tie, ktorým poskytuje SR dočasné útočisko.

Dodala, že od 1. mája majú tiež opatrovatelia, ktorí sa starajú o utečencov so zdravotným postihnutím, nárok na finančnú podporu. A to od medzinárodných organizácií – UNICEF a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je stanovená na 508 eur mesačne.

Rozšírenie dôvodov či predĺženie lehôt

Na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa zároveň z dôvodu potreby udržateľnosti poskytovania ubytovania odídencom zaviedla možnosť zvýšenia príspevku za ubytovanie odídenca o náhradu za bezodplatné zabezpečenie stravy odídencovi. „V súčasnosti už viacerí ubytovatelia poskytujú stravovanie odídencom, ktorých ubytovávajú, čím im vznikajú ďalšie náklady,“ konštatuje sa v materiáli.

Rozširujú sa tiež dôvody, keď priamo zo zákona nepatrí vreckové cudzincovi žiadajúcemu o poskytnutie dočasného útočiska. Ide o prípady, keď sa týmto osobám poskytuje starostlivosť v azylových zariadeniach ministerstva vnútra. Zriadili ich v pôsobnosti migračného úradu a súčasne poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo poberajú obdobnú finančnú pomoc.

Predĺžili sa zároveň lehoty na podanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce. „V súvislosti so situáciou na Ukrajine dochádza k vzniku vonkajších faktorov. Tie majú vplyv na prideľovanie práce zamestnancov,“ uvádza sa v správe z výborov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko