Na hlavný obsah

Pravidlá na čerpanie eurofondov sa zjednodušia, odobril to parlament

Rozšíri sa aj definícia krízovej situácie.

Pravidlá na čerpanie eurofondov sa zjednodušia, odobril to parlament
Na snímke poslanci NR SR v rokovacej sále počas rokovania. Foto: TASR

Žiadosti v prípade projektov technickej pomoci, neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, sa už nebudú musieť podávať znova. Poskytovateľ pomoci ich bude postupne vyplácať podľa finančných možností.

Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ten vo štvrtok (19. 5.) schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zároveň sa rozšíri definícia krízovej situácie. O návrhu zákona rokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

„Právna úprava umožňujúca zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci smeruje k zjednodušeniu prípravy a schvaľovania projektov technickej pomoci,“ uviedlo ministerstvo investícií v dôvodovej správe.

Platí to v prípade, ak sa žiadosť nedala schváliť iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie. Tiež ak poskytovateľ príspevku disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu a žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku.

Krízové situácie

Aktuálna právna úprava poskytovania eurofondov sa zároveň rozšíri nielen vo vzťahu k pandémii COVID-19, ale aj pre iné krízové situácie. To podľa rezortu umožní zachovať plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených národných projektov. A to aj v súčasnej situácii vojnového konfliktu na Ukrajine.

Poskytovateľom pomôže operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov. A to vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne pripravovaným výzvam.

Hlavnou zmenou, ktorú má novela priniesť, je možnosť zvýšiť príspevky z eurofondov už pri schválených národných projektoch.

Vzhľadom na to, že opätovný nábeh fungovania poskytovateľov aj prijímateľov nebude skokový, ale postupný, uplatniť by sa malo prechodné šesťmesačné obdobie, počas ktorého trvajú všetky osobitné postupy.

Zároveň by sa mala definícia „krízovej situácie“ rozšíriť tak, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu vyššej moci. To znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.

Odobrili aj pozmeňujúci návrh

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh poslankyne Alexandry Pivkovej (Za ľudí). Tá poukázala, že sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku. SR podľa nej pri vybraných prioritných osiach operačných programov využíva 100 % financovanie z prostriedkov EÚ v rámci siedmeho a ôsmeho účtovného roka.

Využitím tohto mechanizmu vzniká prebytok prostriedkov EÚ. Európska komisia totiž prepláca žiadosti o platbu aj za prostriedky štátneho rozpočtu a vlastné zdroje prijímateľov.

Tieto zdroje je podľa poslankyne možné využiť ako dodatočný príspevok na prekonanie hospodárskych dôsledkov pandémie a konfliktu na Ukrajine vo vzťahu k dofinancovaniu realizácie existujúcich zazmluvnených projektov v jednotlivých operačných programoch.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko