Na hlavný obsah

Vďaka Carlovi Linné vieme správne triediť rastliny a živočíchy

Narodil sa pred 315 rokmi.

Vďaka Carlovi Linné vieme správne triediť rastliny a živočíchy
Švédsky lekár a botanik Carl Linné (portrét od Alexandra Roslina, 1775).

Švédsky lekár a botanik Carl Linné je známy ako tvorca systému na odbornú klasifikáciu rastlín aj organizmov založenú na rodovom a druhovom mene. Narodil sa pred 315 rokmi.

Pre osvieženie pamäti – Carl Linné je zodpovedný za binomický názov rastlín a organizmov. Napríklad ruža šípová – Rosa canina, Rosa = rod, canina = druh.

Syn protestantského pastora sa narodil 23. mája 1707 v Rashulte (Švédsko) a od malička inklinoval k živej i neživej prírode. Rodičom spôsobil trápenie svojím nezáujmom o vzdelávanie, nechcel byť kňazom. Hrozilo, že ho dajú vyučiť k obuvníkovi.

Rodinný priateľ však odhalil Linného ako bystré dieťa a rodičov napokon potešilo jeho štúdium medicíny na švédskych univerzitách v Lunde a neskôr v Uppsale. Najviac času však aj tam venoval rastlinám, svojej skutočnej láske.

Rozdelenie prírody

Potom študoval na Holandskej univerzite v Harderwijku, kde získal aj doktorát. Na univerzite v Leidene (Holandsko) mu v roku 1735 vyšlo prvé vydanie spisu Systema Naturae (Systém prírody).

Svoj umelý botanický systém, ktorý predstavil v diele Philosophia botanica (1751) založil na podobnosti morfologických znakov rastlín a najmä ich kvetov. Ako základnú biologickú jednotku určil druh.

Živú prírodu rozdelil na ríše, triedy, rady, čeľade, rody a druhy. Už vtedy bol v písomnom kontakte s inými významnými botanikmi a bol členom viacerých vedeckých spoločností. Jeho ďalším dielom ja napríklad Species plantarum (1753).

Po návrate do Švédska pôsobil ako lekár, oženil sa a naďalej sa venoval klasifikácii rastlín. V roku 1741 sa stal profesorom na uppsalskej univerzite, obnovil jej botanickú záhradu na základe vlastnej klasifikácie rastlín. Zúčastnil sa ďalších expedícií a venoval sa vede.

Vedecký prínos

Linné pokračoval v upresňovaní a rozvíjaní svojho taxonomického systému a jeho spočiatku tenký plátok sa vydávaním nových a nových edícií rozrástol na mnohostránkové dielo. Okrem toho sa venoval aj myšlienke udomácniť vo Švédsku teplomilné rastliny poskytujúce úžitok ako kakao, čaj, kávu  alebo ryžu.

Za vedecký prínos ho v roku 1761 povýšili do šľachtického stavu. Jeho ďalšie roky poznačili choroby, depresia a pesimizmus. Po niekoľkých srdcových záchvatoch Carl Linné zomrel. Dožil sa 71 rokov.

O niekoľko rokov bez potomkov zomrel aj jeho syn a manželka s dcérou predali jeho vedeckú pozostalosť anglickému historikovi, ktorý založil v Londýne Linného spoločnosť (Linnean Society of London).

Človeka dnes pobaví, že veľký biológ Carl Linné vo svojom svetoznámom diele Systema Naturae uvádza, že lastovičky a belorítky domové sa na jeseň ponárajú do vody a na jar z nej vyletujú. Rôzne takéto a podobné vysvetlenia absencie niektorých vtákov v zimnom období však vyslovili v tom čase aj ďalší filozofi a vedci.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet