Na hlavný obsah

Košický súd rozhodol o neplatnosti parkovacej zmluvy mesta so spoločnosťou EEI

Verdikt je právoplatný.

Košický súd rozhodol o neplatnosti parkovacej zmluvy mesta so spoločnosťou EEI
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Krajský súd (KS) v Košiciach v stredu (22.6 .) potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012.

Potvrdil pritom tzv. medzitýmny rozsudok Okresného súdu (OS) Košice I z októbra 2019, podľa ktorého „nájomný vzťah nie je“. Odvolací súd rozhodoval na základe námietok spoločnosti EEI.

„Odvolací súd dospel k záveru, že táto nájomná zmluva je neplatná a preto súd prvej inštancie rozhodol správne medzitýmnym rozsudkom, že nájomný vzťah, ktorý mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z roku 2012 a následne z dodatku číslo dva k tejto nájomnej zmluve z roku 2016, nie je, čiže nebol platne uzatvorený,“ uviedla predsedníčka senátu KS.

K uzatvoreniu zmluvy došlo v rozpore so zákonom. Odvolanie žalovaného označil senát za nedôvodné. Proti tomuto rozsudku KS sa nedá odvolať.

OS má následne ďalej rozhodnúť vo veci žaloby mesta, ktorá sa týka odstránenia parkovacích automatov firmy EEI a zaplatenia finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie, a to pokiaľ sa obe strany sami nedohodnú.

EEI trvá na platnosti

Spoločnosť EEI rešpektuje rozhodnutie súdu. „Vzhľadom na naše presvedčenie o platnosti nájomnej zmluvy však spoločnosť EEI s najväčšou pravdepodobnosťou využije mimoriadne opravné prostriedky. Uplatní si ochranu svojich práv podaním sťažnosti na Ústavný súd SR,“ reagovala spoločnosť pre TASR.

Firma si chce počkať na písomné vyhotovenie rozsudku s argumentmi, o ktoré sa súd opiera. Tvrdí pritom, že spochybňovanie platnosti nájomnej zmluvy zo strany predstaviteľov mesta Košice je v skutočnosti účelovým a politicky motivovaním konaním.

„Napriek spochybňovaniu platnosti zmluvy a prebiehajúcim súdnym sporom totiž mesto Košice okrem iného nepretržite od roku 2012 fakturuje spoločnosti EEI nájomné a prostredníctvom podriadených subjektov od nej vymáha plnenie nájomnej zmluvy, ako aj prepojenej zmluvy na parkovací dom,“ uviedla spoločnosť.

V prípade, že nájomnú zmluvu príslušné súdne orgány vyhlásia za neplatnú, EEI zváži aj uplatnenie nárokov, či už z titulu bezdôvodného obohatenia na strane mesta, ako aj z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú neplatnou nájomnou zmluvou.

„Ak by bola nájomná zmluva naozaj neplatná, túto neplatnosť spôsobilo priamo mesto Košice, ktoré návrh nájomnej zmluvy pripravilo a predostrelo na podpis víťazovi súťaže. Ak teraz mesto Košice napáda neplatnosť nájomnej zmluvy, napáda reálne výsledky svojej vlastnej činnosti,“ konštatovala spoločnosť.

Plánuje vyčísliť všetky právne nároky na kompenzáciu škody, ktoré jej mesto malo spôsobiť protiprávnou činnosťou a prípravou neplatnej nájomnej zmluvy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny