Na hlavný obsah

Slovensko neprijalo opatrenia dostatočné na ochranu hlucháňa, rozhodol Súdny dvor EÚ

Eurokomisia prijala viacero sťažností.

Slovensko neprijalo opatrenia dostatočné na ochranu hlucháňa, rozhodol Súdny dvor EÚ
Na ilustračnej snímke tetrov hlucháň. Foto: TASR

Súdny dvor Európskej únie potvrdil porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve zo strany Slovenska. Krajina nerealizovala projekty s adekvátnym vplyvom na územia výskytu hlucháňa hôrneho. Okrem toho neprijala ani potrebné opatrenia na ochranu jeho biotopov.

Súdny dvor dospel k záveru, že Slovensko neprijalo vhodné ochranné opatrenia na zabránenie poškodzovaniu biotopov hlucháňa a jeho rušeniu v územiach sústavy Natura 2000. Informoval o tom Balázs Lehóczki z tlačového oddelenia Súdneho dvora v tlačovej správe.

V priebehu roka 2017 doručili eurokomisii viacero sťažností. Tie opisovali nadmernú ťažbu dreva v 12 územiach sústavy Natura 2000, ktoré sú vyhlásené na ochranu hlucháňa hôrneho na Slovensku.

Táto činnosť mala mať podľa sťažností vplyv na ochranu tohto chráneného druhu. Komisia následne podala žalobu za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve v prípade ochrany území sústavy Natura 2000. Na tých sa nachádzajú biotopy hlucháňa hôrneho.

Vo svojom rozsudku Súdny dvor EÚ v prvom rade uviedol, že programy starostlivosti o lesy a ich zmeny, náhodná ťažba dreva a opatrenia na predchádzanie ohrozeniu lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených prírodnými katastrofami predstavujú plány, ktoré priamo nesúvisia so správou príslušných území sústavy Natura 2000 alebo pre túto správu netreba.

Súdny dvor však konštatoval, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Slovensko vyňalo aj náhodnú ťažbu dreva z povinnosti posúdenia.

Navyše, ani na opatrenia na predchádzanie ohrozeniu lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených škodlivými činiteľmi sa nevzťahoval taký režim ochrany, ktorý by zaručoval primerané posúdenie vplyvov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko